DI er klar med en 2030-plan for Danmark, som kan løfte den danske velstand med mindst 110 mia. kr., skabe 120.000 nye job i private virksomheder og gennem godt 150 konkrete forslag bringe Danmark i front på den grønne omstilling. Forslagene er finansieret krone for krone og betyder samtidig, at Danmark kan reducere vores CO2-udledning med mindst 65 pct. – og bane vejen for 70 pct.

– Vi har et helt enestående udgangspunkt for at skabe et endnu grønnere, rigere og bedre samfund i 2030, end vi har i dag. Men det kræver, at vi er ambitiøse, at vi er parate til at investere og prioritere, og det kræver, at virksomheder, borgere og politikere arbejder sammen om det, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri (DI) – Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.

– Nøglen er grøn vækst – vi skal være bæredygtige og konkurrencedygtige på én gang. Det er det, DI’s 2030-plan viser vejen til. Vi har været i arbejdstøjet for at kunne præsentere en samlet og fuldt finansieret politisk drejebog, som kombinerer grøn omstilling med fortsat fremgang i virksomhederne. På den måde løfter vi velstanden, så den enkelte familie får råd til mere i dagligdagen, og Danmark får råd til at investere i fremtiden og i den velfærd, som vi alle nyder godt af – samtidig med at vi passer på kloden, siger DI-direktøren.

– Når vi som samfund sætter meget ambitiøse mål, kræver det også ekstraordinære og utraditionelle løsninger. Også løsninger som går ud over de almindelige og kendte grundholdninger, vi hver især har. I DI’s plan har vi konkrete forslag, som vil kræve mod og nytænkning – både i Folketinget, i virksomhederne og i samfundet generelt, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI’s 2030-plan anviser, hvordan vi med den teknologi, vi kender i dag, kan nå at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 65 pct. Skal vi indfri nå målet om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70 pct. i 2030, kræver det markant flere investeringer i forskning og udvikling af nye teknologiske løsninger, som vi ikke kender endnu.

– Med DI’s plan har vi afsat penge til at investere væsentlig mere i forskning, så vi kan udvikle de nye løsninger, der kan bringe os helt i mål med at sænke Danmarks CO2-aftryk med 70 pct. i 2030. Men vi skal i gang med at handle nu: Vi skal satse massivt på at bruge ressourcer og energi mere effektivt end i dag og på at udbygge den vedvarende energi i Danmark – samtidig med, at vi elektrificerer hele vores samfund. Og så skal hver enkelt dansker gøre, alt hvad vi kan. Det her er en fælles opgave, siger DI’s adm. direktør.

– Virksomhederne har et stort medansvar for at løse klimaudfordringerne – og klimabevidstheden er stor. Det er helt afgørende, at virksomhederne bliver set som en helt central del af løsningen, og derfor er hele motoren i DI’s 2030-plan stærke og konkurrencedygtige virksomheder. For det er ude i virksomhederne, at vi sammen med vores dygtige medarbejdere kan udvikle de grønne løsninger, der gør den nødvendige grønne omstilling mulig, siger Lars Sandahl Sørensen.

Fakta om DI’S 2030-plan

  • Mere end 150 konkrete forslag
  • Kan løfte velstanden i Danmark med mindst 110 mia. kr. i 2030
  • Kan skabe 120.000 flere job i private virksomheder
  • Kan reducere Danmarks CO2-udledning med mindst 65 pct. og bane vejen for 70 pct.
  • Fuldt finansieret med balance på de offentlige budgetter i 2030.
PRESSEMEDDELELSE: DI med ny 2030-plan – Vi kan skabe vækst og mindske Danmarks CO2-udledning med op til 70 pct.

Kilde / logo: DI – Dansk Industri

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen