Den tidligere regering fjernede beskyttelsen af 1000 km vandløb, men nu vil miljøminister Lea Wermelin sørge for at 500 km af dem igen får beskyttelse.

Der er gode nyheder for det danske vandmiljø. For mens den tidligere regering lempede på miljøbeskyttelsen og fjernede beskyttelsen af 1000 km vandløb, så vil miljøminister Lea Wermelin nu den anden vej.

Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet vil ministeren sikre, at 500 km vandløb igen bliver beskyttet og dermed omfattet af et konkret miljømål. Samtidig nedsættes et nyt ekspertpanel, der skal arbejde med anbefalinger til, hvad man kan gøre for naturen i de vandløb, der er beskyttet allerede.

Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding roser udspillet fra den nye minister:

– De små vandløb er utrolig vigtige for hele økosystemet, og derfor er det glædeligt, at ministeren nu peger den modsatte vej med en beslutning om at forbedre naturen og livet i 500 km af de små vandløb, siger Maria Reumert Gjerding og fortsætter:

– Vi var meget kritiske da den tidligere regering fjernede beskyttelsen fra 1000 km vandløb. Nu prøver den nye miljøminister Lea Wermelin at begrænse skaderne, men vi havde naturligvis helst set en fuld tilbagerulning af lempelserne af beskyttelsen. Det er dog positivt, at der nu kommer et ekspertpanel, som skal se på at optimere beskyttelsen af vandløbene.

Mange vandløb uden beskyttelse

Der er godt 75.000 km vandløb, men over 60 procent af disse har i dag reelt ingen beskyttelse, selvom de udgør en vigtig del af økosystemerne. Særligt de små vandløb er vigtige til opvækst af fisk.

– Der er stadig meget lang vej til en ordentlig beskyttelse af de danske vandløb. Det er selvsagt ikke godt nok, at blot under halvdelen af vandløbene er beskyttede. Det er noget af det, vi vil søge at få ministerens nye panel til at rette op på, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun understreger, at EU’s vandrammedirektiv pålægger medlemslandene at beskytte naturen i alle vandløb, og det er situationen i Danmark altså meget langt fra at leve op til.

PRESSEMEDDELELSE: DN – Glædeligt at miljøministeren vil beskytte vandløb

Kilde / Logo: Danmarks Naturfredningsforening

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen