Elretur lancerer en ny strategi for Forberedelse til Genbrug (FtG), som kan syvdoble genbruget af hårde hvidevarer. Det vil understøtte Danmarks ambitioner om en stærk cirkulær økonomi. 

PRESSEMEDDELELSE – Med nyt FtG-initiativ vil levetiden på elektronikaffald nå nye højder

Når du smider et køleskab på genbrugspladsen, bliver næsten alle materialerne genanvendt til at lave nye produkter. Men før det bliver en nødvendighed, bør flest mulige varer genbruges. Det vil sige, at varen genopstår i samme form og funktion som tidligere. Derfor lancerer Elretur nu et spritnyt FtG-initiativ, der netop skal sikre, at danske produkter opnår forlængede livscyklusser. Og det betyder, at produkterne skal forberedes gennem kontrol, rengøring eller reparation. Således behøves der ikke yderligere forbehandling, som hvis produkterne skal indtage nye former og funktioner. Alt dette vil Elretur nu gøre muligt med to ’First Treatment-anlæg’ – Danmarks første af sin art. 

Og forberedelsen af produkter til genbrug kræver, ja, forberedelse, fortæller direktør i Elretur, Morten Harboe-Jepsen: 

”Vi har arbejdet længe på at fastlægge en ny FtG-strategi. Der har været mange aktører og samarbejdspartnere, der skulle koordineres med for at kunne nå hertil. Men nu er vi klar med en national plan for FtG. Det vil sikre, at elektronisk affald får langt flere år på bagen. Det er et kvantespring inden for affaldssortering, når produkterne lige så godt kan være til gavn for forbrugerne, og dermed klimaet, gennem genbrug.”

Vil kunne syvdoble genbruget af køleskabe 

Danske forbrugere skifter hårde hvidevarer ud som aldrig før – ofte i forbindelse med flytning.

Og det betyder, at der i dag indsamles mere end 24.500 stk. hårde hvidevarer til skrot. Heraf bliver ca. 430 tons genbrugt med få reparationer – eller blot et gennemsyn. Og her forventer Elretur ifølge Morten Harboe-Jepsen at syvdoble genbruget til ca. 3.500 tons ved hjælp af de nye FtG-anlæg: 

”Nu vil der kunne blive genbrugt for eksempel syv gange så mange hårde hvidevarer som før. Det er virkelig et stort skridt for vores affaldssektor. Faktisk det største inden for de seneste mange år.”   

Planen om FtG er udarbejdet med væsentlige indsigter fra en række projekter, hvor Elretur har udtaget genbrugsegnede produkter fra den indleverede WEEE (elektrisk og elektronisk affald) på bl.a. genbrugspladser for derefter at lade reparatører reparere og afsætte dem på det danske – eller EU’s indre – marked. Fremadrettet vil denne udsortering finde sted på såkaldte First-Treatment anlæg, hvor der sker en struktureret tilgang til sorteringen, og som giver mulighed for at kontrollere aktørers adgang til WEEE’en og dermed stille minimumskrav til gensolgte produkter i form af kvalitet, reparation, garanti og sporbarhed.

Et behandlingsanlæg der vil sætte nye standarder for genbrug

Hårde hvidevarer, der bliver afleveret til skrot, vil i ca. hvert tiende tilfælde kunne genbruges med ganske få reparationer. Og i en tid med stort fokus på klima og CO2-besparelser er dette netop en af de lavthængende frugter, som Danmark med fordel kan plukke, fortæller Morten Harboe-Jepsen. Og netop det vil Elretur nu gøre. 

”Vores medlemmer har taget rigtig godt imod initiativet. Sammen med myndighederne har vi et fælles ønske om at bidrage til grønnere produktion og sikre producentansvaret gennem en kollektiv ordning, der systematisk gør, at produkter såsom hårde hvidevarer opnår forlænget levetid. Og med vores First Treatment-anlæg vil det nu være en mulighed at styrke Danmarks cirkulære økonomi,” fortæller Morten Harboe-Jepsen.

Genbrug er ikke genanvendelse 

De fleste er måske ikke klar over, at der er en stor forskel på, om indleverede produkter genanvendes eller genbruges. Mange materialer er man nødsaget til at genanvende grundet deres skadede tilstand, hvorfor man nedbryder materialerne for derefter at give dem en ny form og anvendelsesmulighed. Men ved genbrug genopstår produktet i præcis samme form – og her er der en stor klimagevinst at hente. 

Derfor anslår også Henrik Egede, direktør i foreningen for producenter og importører af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater, APPLiA, at behandlings-anlæggene vil bringe mange af danskernes indleverede produkter til nye tidsaldre: 

”Det fungerer sådan, at reparatøren, der erhverver sine produkter fra first treatment-anlæggene, overtager garantiforpligtigelserne. Forbrugerne vil opleve adgang til et ordnet og kontrolleret genbrugsmarked, som et alternativ til det nuværende genbrugsmarked. Jeg ved ikke hvor mange gange, jeg har købt noget på genbrug, som ikke har fungeret ordenligt. Det sørger vi nu for at ændre med dette initiativ, der forøger levetiden på mange af produkterne. Kort sagt kan man altså stole på, at de genbrugsprodukter, man køber, fungerer.”

Det er ifølge Henrik Egede producenterne, der har ansvaret for, at deres produkter opnår denne forlængede livscyklus. EU har bestemt de overordnede rammer for affaldsreguleringen i affaldsdirektivet, hvor bl.a. Danmark forpligter sig til at opnå en øget genanvendelse frem mod 2025. Da genbrug netop tæller med i opgørelsen af genanvendelse, er det derfor vigtigt, at vi får indrapporteret disse mænger, fortsætter han. 

Ansvar på forkant

Bag anlæggene står Elretur sammen med Stena Recycling og H.J. Hansen Recycling, der begge er erfarne miljøbehandlingsvirksomheder og store operatører på markedet. Tilsammen har de besluttet at forberede etablering af first treatment-anlæg i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Anlæggene kan stå klar i 2022. Investeringen estimeres til et millionbeløb i at løse en opgave, der går videre end det ansvar, der er pålagt producenterne via producentansvaret. Parterne ønsker nemlig at bruge deres samlede kompetencer til at påtage sig yderligere samfundsansvar for de elektriske og elektroniske produkters klima- og miljøpåvirkning.

”Det her er ikke et ansvar, som vi er blevet pålagt. Det er en opgave, vi påtager os, fordi det er det rigtige at gøre det og fordi, vi kan se, at vi kan komme et skridt nærmere den cirkulære økonomis kerne ved at levetidsforlænge produkterne,” siger Morten Harboe-Jepsen og tilføjer, at Elretur er ved at få udarbejdet nøjagtige beregninger af de CO2-besparelser, som det nye anlæg vil give anledning til. Som tommelfingerregel giver det i snit en CO2e-besparelse på 70 procent, når man undgår at købe et nyt produkt ved at genbruge et eksisterende produkt.

Baggrund

Producentansvaret

Kravet til producenterne af elektronik og/eller batterier om at indsamle deres produkter efter endt brug fremgår af EU’s direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, Waste of Electronic and Electrical Equipment). Branchen skal indsamle 65 procent af de solgte produkter. Nærmere betegnet skal indsamlingsprocenten være 65 procent af den gennemsnitlige vægt af elektroniske og elektriske produkter, som er bragt i omsætning i de foregående tre år i den pågældende medlemsstat eller alternativt 85 procent af vægten af WEEE, der er genereret på den medlemsstats område. Direktivet findes her: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)EØS-relevant tekst.
First treatment anlæg

First treatment anlæggene etableres af Elretur i samarbejde med behandlerne og operatørerne Stena Recycling A/S i øst og H J Hansen Genvinding i vest.  
Se grafik på https://elretur.dk/presse/ med oversigt over indsamling, sortering, reparation, genbrug, genanvendelse og genvinding. 
Potentialevurdering

Hårde hvide hvidevarer, inkl. køl/frys: potentialet er i rapporten ”Kortlægning af genbrugelige hårde hvidevarer indsamlet som WEEE på kommunale genbrugspladser”, Econet for Elretur, august 2021, vurderet til mellem 7 og 10 procent af de indsamlede produkter. Det svarer i runde tal til 60.000 apparater, baseret på indsamlede mængder i 2020.Småt elektronik og skærme kan også genbruges i højere grad end i dag. Elretur vurderer, at 2-4 procent af produkterne kan genbruges, når de nye anlæg kommer i drift. Det umiddelbart lavere potentiale skyldes først og fremmest, at mange af de værdifulde genanvendelige komponenter i de mindre elektronikprodukter, såsom printkort og chips ikke vejer særlig meget, men er ganske værdifulde som ressourcer til erstatning for nyudvundne metaller. Der er altså et ikke ubetydeligt potentiale i komponentgenbrug, dvs. elmotor, harddisk, printkort og lignende.
Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af vores mere end 850 medlemmer.
Elretur er en non-profit organisation og sørger for ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Det i en sådan grad, at Elretur genanvender 84 procent af de indsamlede produkter. Det er over EU-gennemsnittet på 80 procent. Målet er nu at gå skridtet videre og øge genbruget af produkterne.
Se mere på www.elretur.dk
Om DPA

DPA-System er en forkortelse af Dansk Producentansvarssystem.
Alle producenter og importører, der er omfattet af den europæiske miljølovgivning om producentansvar, skal indberette markedsførte, indsamlede og miljøbehandlede mængder af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og/eller biler. Indberetningen sker til nationale producentansvarsregister, som er administreret af DPA-System. På baggrund af de indberettede data, udarbejder DPA-System årligt ”WEEE, BAT og ELV Statistik”.Data og statisk kan findes på: https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Statistik

Yderligere oplysninger

Morten Harboe-Jepsen, direktør Elretur, +45 4031 8187, mhj@elretur.dk 

Kilde: Elretur

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen