Odsherred Erhvervsforum har afholdt generalforsamling i Højby mandag den 17. april. I den forbindelse har vi følgende kommentarer til strategien:

Odsherred Erhvervsforum er blevet inviteret ind af kommunen omkring den nye erhvervsstrategi og var med til at sætte store ambitioner for fremtiden sammen med Vækst & Udviklingsudvalget. En stor workshop med over 100 virksomheder var med til at konkretisere handlinger, som kan understøtte strategien. Vi vil gerne bidrage til en god kommunikation, inddragelse og samarbejde på tværs mellem kommune og virksomheder i Odsherred.

Når det er sagt, så bekymre OEF sig voldsomt over kommunens manglende ressourcer til udrulning af den meget ambitiøs strategi. Vi er for nuværende ikke bekendt med at kommunen har afsat midler til hverken eksekvering af handleplaner eller implementering af de fundamentale ændringer, som der er behov for internt, for at få den nye handleplan ”ud at leve”. Derfor følger vi også debatten om organisationsændring og en eventuel erhvervschef meget tæt, da en sådan ændring også har indvirkning på vores samarbejde med kommunen og i vores daglige samarbejde.

OEF er ikke i tvivl om at et bredere og mere professionelt samarbejde mellem kommune og erhverv er vejen frem, hvis et samlet erhvervsliv i Odsherred igen skal vækste og blomstre.

Vi støtter således op omkring kommunen ideer og tanker om førnævnte ændringer og håber også vores lokale politikere kan se fordelene ved et stærkt og samlet erhvervsliv og at de har modet til træde i karakter og være med til at gøre en forskel.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen