Fødevarestyrelsen indfører nye og markant forhøjede takster for gårdslagtning, nødslagtning og slagtning af vilde dyr. Takster, som gør det økonomisk umuligt for landmændene i fremtiden at gøre brug af disse ordninger. Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse og Økologisk Landsforening har nu sendt et brev til fødevareminister Rasmus Prehn.

PRESSEMEDDELELSE – Højere gebyrer for gårdslagtning og nødslagtning kan gå ud over dyrevelfærd og bæredygtighed

Foto: Irene Brandt, Økologisk Landsforening

Fra årsskiftet bliver det meget dyrere for landmænd at få slagtet får, svin, kvæg eller andre dyr på egen gård fremfor på et slagteri. Fødevarestyrelsen indfører takster som reelt gør det økonomisk umuligt for landmændene i fremtiden at gøre brug af disse ordninger.

I november 2019 lancerede fødevareminister Mogens Jensen ellers en ny model med gårdslagtning, som netop skulle gøre det muligt at få slagtet år, svin, kvæg eller andre dyr på egen gård fremfor på et slagteri. Men de nye gebyrer gør det svært at gøre brug af denne ordning.

Det samme gør sig gældende for de forhøjede gebyrer for nødslagtning og aflivning og afblødning af vilde dyr.

De nye gebyrer undrer Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, som sammen med repræsentanter fra Dyrenes Beskyttelse og Økologisk Landsforening, nu har sendt et brev til fødevareminister Rasmus Prehn herom.

– Jeg er dybt forundret. Det nye høje gebyr for nødslagtning vil betyde at flere dyr vil blive aflivet og sendt til destruktion i stedet for at blive nødslagtet, da besætningsejeren i mange tilfælde vil tabe penge ved at lade dyret gå til konsum i stedet for til destruktion. Det går imod regeringens og EU’s politik om mindsket madspild, bæredygtighed og ressourceoptimering, siger han.

I Økologisk Landsforening ægrer man sig over, at den indsats der er gjort for at skabe mulighed for det der omtales som velfærdsslagtninger forekommer at være omsonst med de gebyrer, der er meldt ud. Velfærdsslagtninger er brugt som begreb, når dyrene aflives på gården eller marken frem for at blive transporteret levende til slagteri

– Vi lægger stor vægt på, at det er muligt at lave det, vi kalder velfærdsslagtninger, så dyrene slipper for at blive transporteret til slagteri, inden de aflives. Der er stigende interesse i at få kød fra dyr, der er aflivet på gården ude blandt forbrugerne, men det er ikke realistisk med sådan en afgift, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

De forhøjede gebyrer vil også gå ud over de landmænd som har vilde dyr til afgræsning af naturarealer og er derfor i modstrid med regeringens og EU’s ambitioner indenfor natur og biodiversitet, hvor afgræsning af naturarealer spiller en vigtig rolle.

– Jeg håber, at en dialog med fødevareministeren kan føre til en pragmatisk løsning der gør det økonomisk muligt fremover at aflive dyr på bedriften, siger Christian Lund.

Yderligere info

Marendine Ladegaard, pressemedarbejder, Økologisk Landsforening.

Pressemeddelelse - Økologisk Landsforening - Logo

Kilde / Logo: Økologisk Landsforening. Foto: Irene Brandt

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen