Økologisk Landsforening (ØL) og Dansk Vegetarisk Forening (DVF) etablerer pr. 1. oktober 2020 et nyt videnscenter: Plantebaseret Videnscenter. Det nye videnscenter bliver en platform for forskningsprojekter, vidensdeling og forsøg i relation til omstillingen mod flere økologiske og plantebaserede fødevarer. Formålet er at styrke vidensgrundlaget for et mere økologisk, plantebaseret fødevaresystem fra jord til bord.

Baggrunden for samarbejdet er de væsentlige udfordringer, vi står med i dag inden for bæredygtighed; herunder klima, biodiversitet og folkesundhed. Alle er udfordringer, der kalder på markante kostforandringer og dermed også på et stort behov for øget viden om plantebaseret kost og en bæredygtig plantebaseret fødevareproduktion. Projekter i Plantebaseret Videnscenter vil blandt andet fokusere på dyrkning, afsætning og tilberedning af danskproducerede planteproteiner og andre måder at fremme og udvikle fremtidens økologiske, plantebaserede fødevarer på.       

Bestyrelsesformand for Økologisk Landsforening, Per Kølster, siger om baggrunden for etableringen af det nye videnscenter:          

”For økologer har det altid været en selvfølge at gå forrest, når det kommer til at bane vejen for en mere bæredygtig fremtid. Den nødvendige grønne omstilling af vores fødevaresystem er ingen undtagelse. På fremtidens tallerken vil det grønne spille hovedrollen, mens kødet vil spille en velvalgt birolle af høj kvalitet – og økologisk naturligvis.”     
Centerets virke skal understøtte, at Danmark kan leve op til EAT-Lancet Kommissionens anbefalinger om ”Healthy Diets From Sustainable Food Systems” og FN’s 17 Verdensmål, og at helhedsperspektivet bevares på vejen dertil. En altafgørende præmis for centeret er, at økologi og plantebaseret kost tilsammen viser vejen mod en mere bæredygtig fødevareproduktion og et mere bæredygtigt fødevareforbrug. Dermed sikres, at den grønne og klimavenlige omstilling ikke kommer til at ske på bekostning af fx vores grundvand, dyrevelfærd eller biodiversitet.                      

Generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl fra Dansk Vegetarisk Forening supplerer:                           
”Ved at Økologisk Landsforening og Dansk Vegetarisk Forening etablerer dette videnscenter, sikrer vi, at økologi og den grønne omstilling af vores kost går hånd i hånd – og ikke drives som to adskilte dagsordener. Det er nødvendigt for at bevare helhedsperspektivet til gavn for jord, mennesker og dyr.”           

Plantebaseret kost er en kost, der er bygget op omkring planter, og som kan suppleres med en mindre andel animalske fødevarer. Et økologisk plantebaseret fødevaresystem vil medføre bedre dyrevelfærd og samlet set lavere intensitet og færre dyr samt give ny inspiration til sundere og smagfulde måltider.

Dansk Vegetarisk Forening og Økologisk Landsforening etablerer videnscenteret som et samarbejde omkring nuværende og fremtidige projekter; en delmængde af de mange projekter, de to foreninger hver især leder og udvikler årligt. Målet er at skabe en større kritisk masse og styrke den faglige specialistviden inden for plantebaseret omstilling, der allerede eksisterer i de to organisationer i dag, foruden at styrke samarbejdet med andre aktører om denne omstilling.

Fakta:

Plantebaseret Videnscenter ligger rent fysisk på to adresser: Hos begge de to organisationer bag. Oprettelsen af Plantebaseret Videnscenter, som opstartes med virkning fra 1. oktober 2020, finansieres bl.a. via økonomisk støtte fra Naturli’ Foods og Organic Plant Protein. Fremadrettet finansieres Plantebaseret Videnscenter via fonde og puljer.                        

Der er nedsat et Advisory Board omkring Plantebaseret Videnscenter, hvor bl.a. kok og virksomhedsejer, Claus Meyer, forsker ved Aarhus Universitet og medlem af Klimarådet, Marie Trydeman Knudsen, og ernæringsforsker ved DTU Fødevareinstituttet, Anne Dahl Lassen, er medlemmer.

Dansk Vegetarisk Forening er den centrale danske aktør inden for fremme af plantebaseret kost og har faglig ekspertise inden for bl.a. ernæring, bæredygtighed, markedstendenser og forbrugeranalyser. Foreningen blev grundlagt i 1896 og favner både vegetarer, veganere, fleksitarer og alle andre, der støtter grønnere kost.

Økologisk Landsforening er den centrale danske aktør inden for økologisk, bæredygtig fødevareproduktion og har faglig ekspertise indenfor bl.a. landbrug, marked, forbrugeradfærd, food service, eksport og bæredygtighed. Foreningen har eksisteret siden 1981 og har siden da været drivkraften for, at økologien har udviklet sig til at være én af Danmarks styrkepositioner. 

Læs mere på plantebaseretvidenscenter.dk

Kontakter

Vivienne Kallmeyer, pressemedarbejder, Økologisk Landsforening
Tlf. 25 42 93 02 Mail: vk@okologi.dk

Rune-Christoffer Dragsdahl, presseansvarlig, Dansk Vegetarisk Forening
Tlf. 50 56 18 17 Mail: rc@vegetarisk.dk

Pressemeddelelse - Økologisk Landsforening - Logo

Kilde / Logo: Økologisk Landsforening

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen