Odsherred Erhvervsforum har afholdt generalforsamling i Højby mandag den 17. april. Vi var ca. 30 fremmødte. Marcel Goldin blev valgt til dirigent. Formand Henrik Andersen aflagde beretning, hvor han opfordrede virksomheder til at støtte foreningen. Medlemstallet er faldet til 272 og målet for 2023 er 330. Medlemsnedgangen har dog betydet at sekretariatets to medarbejdere er blevet reduceret i tid.

I 2022 stoppede Detail 2.0 med Vinderbutikker, hvor netværk og kampagnen ”Sammen om Odsherred” kører videre. Foreningen ”Købstaden Nykøbing Sj.” er blevet etableret med succes og der er et begyndende samarbejde mellem de to handelsbyer Nykøbing og Asnæs.

REMA 1000 projektet på Lårbakken blev præsenteret og foreningen fremførte sine bekymringer omkring den afledte effekt på handlen i de 2 bymidter samt vores butikker i de mindre samfund.

Uddannelsesalliancen på Campus i Asnæs blev underskrevet og skal være med til at sikre en større integration mellem kommunens unge og kommunen.

Odsherred Erhvervsforums kommentarer vedrørende erhvervsstrategien kan læses i en anden pressemeddelelse.

Målsætning for 2023:

  1. Synliggøre Odsherred som et erhvervsområde
  2. Forbedre erhvervslivets vilkår
  3. Arbejde for vækst og udvikling
  4. Følge op på den nye erhvervspolitiks tiltag og beslutninger
  5. Etablere netværksmuligheder i erhvervslivet
  6. Sikre uddannelse og praktikpladsen i forbindelse med uddannelsesalliancen
  7. Nå 330 medlemmer

Vi opfordrer alle til at støtte op om Odsherred Erhvervsforum ved at melde sig ind og at deltage ved netværk og arrangementer. Flere aktive medlemmer giver større indflydelse. Vi vil være med til at sikre implementering og eksekvering af kommunens nye erhvervsstrategi, så vi sikrer vækst og udvikling.

Hele referatet, regnskab, budget etc. kan findes på Odsherred Erhvervsforums hjemmeside.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen