I Danmark bliver i gennemsnit 12 kvinder hvert år slået ihjel af deres (ex)partner. Og i sidste uge blev endnu en kvinde dræbt af sin partner – partnerdrab nummer seks alene i år. Der er behov for, at vi som samfund kommer med konkrete tiltag til, hvordan vi gør op med den dystre statistik. Derfor stiller LOKK –Landsorganisation af Kvindekrisecentre skarpt på partnerdrab og vold i nære relationer på en konference på Christiansborg den 9. maj kl. 9.00-12.15. Journalister og medier er velkomne.

PRESSEMEDDELELSE – Presseinvitation til konference om partnerdrab og vold i nære relationer

På konferencen hører vi erfaringer fra en voldsudsat. Og forskere, fagfolk fra politi og retsvæsen samt politikere drøfter bl.a:

• Partnerdrab som den største enkeltstående drabstype i Danmark

• Hvad ved vi om voldsudøverenes adfærd, og hvordan bliver vi som samfund i stand til at kunne identificere og reagere på tegn på vold i nære relationer?

• Graviditeten burde være en tryg tid, men for mange kvinder eskalerer volden eller opstår i graviditeten, viser ny undersøgelse

• Hvordan hjælper vi de flere end 30.000 børn, som er vidne til eller udsat for vold i hjemmet med de dystre konsekvenser, det har for børnene langt op i voksenlivet?

• Hvordan løfter vi som samfund på tværs af sektorer og myndigheder opgaven med at bekæmpe vold i nære relationer og partnerdrab?

De deltager på konferencen

• Astrid Krag, social- og ældreminister, holder åbningstale

• Sara Rosenmeier, partner hos Social Respons, fremlægger ny data og empiri om vold og udviklinger i voldsmønstre før, under og efter graviditeten samt det tidlige liv med et spædbarn

• Anne Mette Friis, projektleder hos Joannahuset, fortæller om de mange børn, som Joannahuset har hjulpet i deres første leveår, og den vold børnene oplever

• Søren Rye, vicepoliti-inspektør hos Københavns Vestegns Politi, fremlægger politiets viden om voldsudøveres adfærd, og hvordan man ud fra denne viden kan reducere partnerdrab

• Marius Råkil, direktør i Alternativ Til Vold i Norge, deler erfaringer fra sit 25-årige virke som behandler af voldsudøvende mænd og giver indblik i inddragelsen af aktører i det politiske arbejde med bekæmpelsen af vold i nære relationer

Paneldebat: Hvordan gør vi det bedre end hidtil?

Ordstyrer Mette Walsted Vestergaard sætter rammen for paneldebatten i selskab med:

• Birgitte Vind, næstformand for ligestillingsudvalget, Socialdemokratiet

• Britt Bager, Retsordfører, Det Konservative Folkeparti

• Christina Thorholm, socialordfører, Radikale Venstre

• Pernille Skipper, social- og ligestillingsordfører, Enhedslisten

• Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti

Program

Se det fulde program for konferencen her: https://www.lokk.dk/konference/program/

Konferencen bliver livestreamet, så hvis du er forhindret i at deltage fysisk, kan du se konferencen her:

https://www.facebook.com/landsorganisationafkvindekrisecentrelokk/live_videos/

Praktiske bemærkninger

Konferencen finder sted den 9. maj i Fællessalen på Christiansborg fra kl. 9.00-12.15.

PRESSEMEDDELELSE – Presseinvitation til konference om partnerdrab og vold i nære relationer

Kilde / Logo / Grafik: LOKK

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen