Praktikpladser: Trepartsaftalen må til revision nu. Den leverer ganske enkelt ikke de uddannelsesaftaler den skal. Det mener SMVdanmarks uddannelsespolitiske chefkonsulent Heike Hoffmann.

PRESSEMEDDELELSE: SMVdanmark – treparten virker ikke

Nye tal for erhvervsuddannelserne viser, at trepartsaftalen fra 2016 ikke virker. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler falder.

På et år – fra november 2018 til november 2019 – er antallet af nye aftaler faldet med over 1.200. Det viser dagens nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, og det er stik imod aftalerne i og forventningerne til trepartsaftalen.

“I SMVdanmark mener vi, at Trepartsaftalen simpelt hen må til revision nu. Den leverer ganske enkelt ikke de praktikpladser – uddannelsesaftaler – den skal,” siger uddannelsespolitisk chefkonsulent Heike Hoffmann.

De store virksomheder kryber udenom 

“De små og mellemstore virksomheder uddanner lærlinge og vil gerne blive ved med det. Men vi har brug for, at flere virksomheder tager ansvar for at oprette praktikpladser. Under 20 pct. af de danske virksomheder uddanner lærlinge, og det er de store, der med AE Rådets ord kryber uden om ansvaret. Det er de udfordringer, Trepartsaftalen blandt andet skulle løse,” tilføjer hun. 

Enig i hensigten, konstruktionen virker bare ikke

“Tanken og målsætningen bag Treparten om, at virksomheder uden lærlinge skal betale, mens virksomheder med lærlinge får bonus, er SMVdanmark sådan set helt enig i. Vi kan bare se, at konstruktionen ikke virker: der kommer ikke flere praktikpladser af, at store virksomheder indbetaler millioner til AUB-ordningen, hvis ikke de virksomheder, der tager uddannelsesansvaret, kan mærke bonusserne på økonomien. Gulerødderne er med andre ord alt for små,” siger Heike Hoffmann.

3 forslag der vil hjælpe

Skal flere virksomheder, herunder også de små og mellemstore virksomheder, tage flere lærlinge, mener hun, at der skal andre forslag på bordet.

SMVdanmark foreslår derfor:

  • En startbonus, når uddannelsesaftalen indgås, så der er en økonomisk belønning til virksomheden i perioden med startomkostninger
  • Dækning til 100 pct. af alle udgifter under skoleophold – løn, transport og alle andre udgifter.
  • Mærkbare økonomiske bonusser, der ikke udbetales 12-18 måneder efter, at lærlingen er begyndt i virksomheden

Læs mere:

Pressemeddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet:

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jan/200131-tilbageslag-for-erhvervsuddannelserne

Generelt om Trepartsaftalen: 

https://www.uvm.dk/trepart/trepartsaftale-om-tilstraekkelig-og-kvalificeret-arbejdskraft-og-praktikpladser

Analyse fra AE-Rådet om de store virksomheder

https://www.ae.dk/analyser/de-store-virksomheder-kryber-uden-om-ansvaret-for-laerlinge

PRESSEMEDDELELSE: SMVdanmark – treparten virker ikke

Kilde / Logo / Foto: SMVdanmark

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen