Heyfunding er en digital matchmaking platform mellem startups og investorer. Spotlight Stock Market er en minibørs, hvor vækstselskaber kan rejse kapital fra investorer i både Danmark og Sverige. Samarbejdet forbinder nu det danske funding økosystem fra det tidlige startup stadie til børsnotering via Spotlight Stock Market.

For startups og vækstselskaber er det en krævende opgave at identificere de mest relevante fundingmuligheder i startup økosystemet. Det problem har Heyfunding ApS gjort noget ved i form af en struktureret kortlægning og en digital matchmaking platform. Her har Heyfunding kortlagt mere end 1.500 tiltag, business angels og investorer, der tilsammen udgør det danske startup økosystem.

Heyfunding og Spotlight Stock Market ønsker begge at støtte iværksætteriet i Danmark og skabe et stærkt økosystem for vækstkapital. De er derfor gået sammen og uddeler nu i fællesskab Heyfunding Legatet på 25.000 kr. Legatet er en hyldest til iværksættere, startups og etablerede virksomheder, der skal være med til at sikre Danmarks fremtid. Tidligere vindere omfatter succesfulde virksomheder såsom WARD 24/7, Sidekick Technology og Textile Change.

Der er næste ansøgningsfrist for Heyfunding Legatet d. 18. december 2020 og det tager typisk kun 2 min. at ansøge, da ansøgere blot skal uploade deres pitch deck eller forretningsplan. Ansøgningerne vurderes af et eksternt panel bestående af repræsentanter fra Spotlight Stock Market, Vækstfonden, PreSeed Ventures, Moalem Weitemeyer og en professionel business angel. I udvælgelsen af legatmodtageren lægges der især vægt på innovationshøjde, potentiale og teamets evne til at realisere den planlagte strategi.

Udover legatet tilbyder Heyfunding også en unik investor-matchmaking-service, hvor kapitalsøgende virksomheder får hjælp til udarbejdelse af pitch deck og introduktion til relevante investorer. Heyfunding har i 2020 hjulpet flere virksomhed med at rejse investeringer på mellem 0,25-5 mio. kr.

Ingenium Golf rejste tidligere på året 1,1 mio. kr. via Heyfunding. CEO Hans Henrik Junge udtaler: ”Jeg må indrømme, at jeg var lidt skeptisk i starten om vi ville nå ud til de rigtige investorer. Men Heyfunding skal have stor ros for jeres koncept og hele forløbet. Det har været en nem proces for os, hvor vi ikke selv har skulle gå fra dør til dør ved investorerne. I stedet er vi blevet introduceret til meget relevante investorer.”

Investorerne modtager på den anden side af platformen validerede startup cases, der præcist passer til deres investeringskriterier. Paul Bredahl er aktiv business angel investor og udtaler: ”Jeg har siddet som investor i 2 startups, der begge har rejst en ny investering via Heyfunding. I begge cases har Heyfunding tiltrukket meget relevante investorer, der har matchet virksomheden, teamet og visionerne. Jeg vil klart anbefale Heyfunding til andre startups og investorer.”

En anden business angel, Peter Sandberg, tilføjer: “Jeg bruger Heyfundings platform som et værktøj, når jeg skal lave nye investeringer. Her får jeg online adgang til validerede startup cases, der matcher mine personlige investeringskriterier.”

Kort om Heyfunding:

Heyfunding hjælper startups med nemmere adgang til den nødvendige funding via en digital matchmaking platform. Her er hele det danske startup økosystem samlet af fx acceleratorer, tilskudsordninger, business angels, seed- og venture kapitalfonde, mv. Derudover uddeler Heyfunding hvert kvartal et legat på 25.000 kr. til innovative iværksættere og startups.

Kort om Spotlight Stock Market:

Spotlight Stock Market er en minibørs med base i Stockholm, hvor vækstselskaber kan rejse kapital fra investorer i både Danmark og Sverige. Spotlight Stock Market bidrager til opbygning af et økosystem for vækstkapital i Danmark baseret på erfaringer fra flere hundrede succesfulde børsnoteringer i Sverige. Målet er, at det skal være enklere og tryggere for selskaber at blive og være noteret. Spotlight Stock Market tilbyder derfor en samlet helhedsløsning til stor fordel for de noterede selskaber.

For yderligere information:

Niels Holst
Heyfunding ApS

CVR: 39440016
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 36 95 77 72
E-mail: nh@heyfunding.dk
www: https://heyfunding.dk/

Facebook: https://www.facebook.com/Heyfunding/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/heyfunding
Twitter: https://twitter.com/Heyfunding
Instagram: https://www.instagram.com/heyfunding/

Relevante kilder:

Heyfunding Legat – ansøgningsfrist, proces, tidligere vindere: https://blog.heyfunding.dk/blog/heyfunding-legatet
Hecto Drone case: https://blog.heyfunding.dk/blog/intelligent-dronesprojte-henter-millioninvestering
Ingenium Golf case: https://blog.heyfunding.dk/blog/heyfunding-hjaelper-ingenium-golf-med-at-rejse-en-investering-pa-1-1-mio-kr
Børnebasen case: https://blog.heyfunding.dk/blog/bornebasen-henter-investering-igennem-heyfunding
Ambitlocker case: https://blog.heyfunding.dk/blog/investering-sikrer-udvikling-af-ny-dansk-iot-las

PRESSEMEDDELELSE – Heyfunding og Spotlight Stock Market indgår samarbejdefor at skabe et stærkt økosystem for vækstkapital i Danmark

Kilde / Logo: Heyfunding ApS

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen