Stigende energipriser og ønske om uafhængighed af russisk gas får Danmarks største dagligvarekoncern til at fremskynde energi- og klimainvesteringer for i alt 2,5 mia. kr. Det vil samtidig nedbringe koncernens energiforbrug i Danmark, Tyskland og Polen markant.

PRESSEMEDDELELSE – Salling Group investerer 2,5 milliarder kroner i energi- og klimaomstilling og gør sig uafhængig af russisk gas
Bilka Viborg skiftede i januar sit gasfyr ud med en eldrevet varmepumpe på taget. Nu følger 750 andre af Salling Groups butikker (foto: Claus Frederiksen/Bilka Viborg)

I løbet af de kommende tre år fjerner Salling Group gasfyr fra 750 butikker i Danmark, Tyskland og Polen og erstatter dem med eldrevne varmepumper. 775 butikker får desuden nye energieffektive kølemøbler, og der kommer glaslåger på alle kølere og frysere. Samtidig opsætter koncernen solceller på taget af i alt 570 danske, tyske og polske varehuse, butikker, lager- og kontorbygninger. 

Investeringen er en direkte forlængelse af Salling Groups klimaambition, men sker nu som følge af den aktuelle energi-situation og et ønske om uafhængighed af russisk gas. 

”Som et led i vores klimaambition har vi haft en klar plan for reduktion af vores energiforbrug på tværs af koncernen og de tre markeder, vi opererer i. Nu lægger den aktuelle energisituation med stigende priser og afhængighed af Rusland yderligere pres på behovet for omstilling, og derfor har vi valgt at fremskynde investeringerne,” siger Salling Groups administrerende direktør Per Bank og fortsætter: 
 
“Som ansvarlig virksomhed ønsker vi at reagere og handle på de forandringer, vi står overfor. Vores vigtigste opgave er at have øje for, hvordan vi hele tiden kan forbedre hverdagen for vores kunder, og samtidig have overskud til både at geninvestere i vores forretning og donere tilbage til samfundet gennem vores ejere, Salling Fondene. Ved at investere stort i energi-reduktioner her og nu, er vi i stand til at drive en sund forretning både nu og i fremtiden,” siger Per Bank.  

El-varmepumper, solceller og lavere energiforbrug 

Helt konkret går investeringen på 2,5 milliarder til at sænke energiforbruget og selv producere grøn energi på tværs af Salling Groups tre markeder Danmark, Tyskland og Polen:  

 • Eldrevne varmepumper erstatter olie- og gasdrevne varmekilder i 750 Bilka, føtex samt Netto i Danmark, Tyskland og Polen 
 • Installation af solceller på i alt 570 eksisterende føtex, Bilka samt danske, tyske og polske Netto (dvs. bygninger, hvis konstruktion kan bære installationen), samt integrering af solceller på alt fremtidigt byggeri; nye butikker, lagerbygninger, mv.  
 • Montering af låger på eksisterende køle- og frysemøbler i samtlige Nettos butikker i alle tre lande (en proces, butikskæderne føtex og Bilka i forvejen er næsten i mål med) 
 • Ældre køle- og frysemøbler erstattes i 725 butikker af moderne og mere energieffektive modeller 
 • Andre energireducerende tiltag som f.eks. udskiftning til LED eller nye typer LED i butikker, der allerede tidligere har udskiftet sine lyskilder 

Med kontorer, varelagere og 1.700 butikker fordelt på de tre markeder har en af Salling Groups udfordringer i den grønne omstilling været afhængigheden af energi fra fossile brændstoffer. Den udfordring er ikke fjernet med et trylleslag med de nye investeringer, men tiltagene er et væsentligt skridt i retningen af en fremtid uafhængig af russisk gas og andre fossile brændstoffer, forklarer Per Bank: 

”Danmark er godt på vej til et grønnere elnet, men vores klimamæssige hovedpine har hele tiden været den energi, vi har købt i Tyskland og Polen. Med de reduktioner, vi planlægger her, samt ikke mindst opsætningen af solpaneler til egen produktion af grøn energi, tager vi nu et stort skridt i retning mod en fossilfri dagligvarehandel.”  

Eksekveringen af de fem initiativer går i gang med det samme. Udskiftningen af gasfyr i Danmark og Polen forventes afsluttet i 2023, mens Tyskland følger efter i 2024. Solceller på eksisterende bygninger forventes afsluttet i hhv. 2023 (Bilka), 2025 (føtex samt alle Salling Groups centrallagre i alle tre markeder) og 2028 (Netto Danmark, Netto Tyskland og Netto Polen), mensudskiftningen af kølemøbler sker synkront i alle tre lande og formater frem mod 2026. 

Læs mere om Salling Groups klimaambitioner på sallinggroup.com 

Bilag: Salling Group energi- og klimainvestering

Tidshorisont og antal butikker/varehuse/lagerbygninger:

Eldrevne varmepumper erstatter gas 
Tidshorisont:2022-2024. I alt 750 gasvarmeanlæg erstattes af eldrevne varmepumper: 

 • Danmark; 50 
 • Polen; 400
 • Tyskland; 300 

Solpaneler 

Tidshorisont: 2022-2028. 570 butikker, varehuse, lagerbygninger får solceller på taget. Alle nye Bilka, føtex og Netto bliver frem over ’født’ med solceller. * 

 • Bilka; 10 
 • Føtex: 50 
 • Alle lagerbygninger i Danmark, Tyskland og Polen: 10 
 • Netto Danmark: 150
 • Netto Tyskland og Polen: 350 

* Ikke alle butikker mv. har plads eller er bygget til kunne rumme solceller. Solcellerne sættes op i det tempo, Salling Group kan få leveret de respektive materialer til alle tre markeder 

Nye køl- og frysemøbler erstatter alle tilbageværende gamle modeller 

Tidshorisont: 2022-2026. Kølemøbler i 725 butikker og varehuse udskiftes med mere energivenlige modeller 

 • Danmark: 127 
 • Tyskland: 270 
 • Polen: 328 

Erstat lyskilder i føtex og Bilka med LED 

Tidshorisont: 2022. Alle lysspots, der ikke allerede er skiftet til LED, bliver skiftet 

 • føtex/Bilka: 100.
Pressemeddelelse - Salling Group - Logo

Kilde / Logo: Salling Group. Foto: Claus Frederiksen/Bilka Viborg

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen