Nedsættelsen af forsamlingsforbuddet til fem personer betyder, at foreningsidrætten reelt er lukket ned. Men den satser på et stærkt comeback.

PRESSEMEDDELELSE - Nyt forsamlingsforbud lukker stort set hele foreningsidrætten ned

Forsamlingsforbuddet bliver sat yderligere ned fra 10 til 5 personer. Det indebærer bortset fra nogle enkelte undtagelser en reel nedlukning af foreningsidrætten i Danmark. I forvejen var indendørs idræt lukket ned i forbindelse med de hidtidige restriktioner, men i f.eks. en del fodboldklubber har man fortsat trænet udendørs i grupper af maksimalt ti personer – den mulighed forsvinder nu.

”Vi har forståelse for indførelsen af restriktionerne, men det smerter mig utrolig meget, at foreningsidrætten nu stort set bliver lukket helt ned. Det er en forfærdelig situation for alle medlemmerne og de frivillige kræfter, der er trukket så mange veksler på i det seneste år,” siger Morten Mølholm Hansen, der er direktør for DIF.

For hver dag, der går, bliver flere og flere danskere vaccineret mod Covid-19, så der er også et lys i horisonten.

”Nu må vi bide i det sure æble og stå situationen igennem. Forhåbentlig betyder den igangværende vaccinationskampagne, at situationen snart ændrer sig til det bedre, og at restriktionerne for foreningsidrætten kan hæves tidligere, end vi oplevede det i foråret,” siger Morten Mølholm Hansen.

Fysisk inaktivitet

I forbindelse med forårets nedlukning viste flere undersøgelser, at danskerne blev mindre fysisk aktive og undlod at dyrke idræt. Dette billede vil sandsynligvis gentage sig. Andre undersøgelser viste dog også, at rigtig mange kom i gang igen, da restriktionerne blev lempet i foråret og over sommeren.

”Vi kommer til at blive mindre fysisk aktive i Danmark i den kommende tid, for de motiverende og forpligtende idrætsfællesskaber er væk. Men jeg tror på, at savnet efter disse fællesskaber gør, at foreningsidrætten kan vende stærkt tilbage på den anden side i et samarbejde mellem stat, kommuner, organisationer og idrætsforeninger,” vurderer DIF-direktøren.

Den professionelle idræt er fortsat undtaget det generelle forsamlingsforbud, men reglen om, at der kan være 500 siddende tilskuere udgår.

PRESSEMEDDELELSE: 119 danske medaljer i 2019

Kilde / Logo / Foto: Danmarks Idrætsforbund

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen