I København opføres netop nu et af Danmarks højeste træbyggerier i verdensmålsprojektet UN17 Village. Ny succesfuld brandtest planlagt af ingeniørvirksomheden MOE hos Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) viser, at en nyudviklet specialløsning uden brug af kemikalier i byggeriets træfacader markant kan minimere risikoprofilen og reducere prisen for højt bæredygtigt træbyggeri i fremtiden.

PRESSEMEDDELELSE – Brandtest baner vejen for højt træbyggeri i Danmark
Facaden er brændt helt ud, uden at ilden var har spredt sig til etagen ovenfor. Den succesfulde brandtest til UN17 Village vil fremme højt træbyggeri i Danmark (Foto: MOE)

Ny succesfuld brandtest i verdensmålsprojektet UN17 Village i København åbner nye muligheder for at accelerere den grønne omstilling i byggebranchen og udvikle højt træbyggeri i Danmark. Projektets 24 meter og syv etagers høje træbygning opføres lige nu og har gennemgået Danmarks mest omfattende brandtest med stor succes. Udvikleren bag projektet, NREP, deler nu testresultaterne for at inspirere til udbredelse af kemikaliefrit træbyggeri i en af verdens mest CO2-tunge brancher.

”Vi er stolte over, at den succesfulde brandtest nu viser, at vores specialløsning til kemikaliefri træfaader potentielt kan være en drivkraft og gennembrud for højt træbyggeri i Danmark. Der er brug for at accelerere den grønne omstilling i Danmark, og derfor deler vi frit denne viden med branchen”, siger Nicole van der Star, investment developer i NREP.

En enkel og bæredygtig specialløsning

Brandfare har indtil nu været en af de største barrierer for at bygge i træ – og dermed for den grønne omstilling af byggebranchen. Generelt i branchen imprægneres træfacader både for at sikre mod brand og for at holde længere, men netop imprægneringens effekt på holdbarhed har været meget svingende. Samtidig medfører imprægneringen, at den grønne gevinst forsvinder.

Den nyudviklede specialløsning af Moelven og Scandi Supply i UN17 Village er i modsætning kemikaliefri og anvender tre enkle principper: For det første et brandstop, som ekspanderer og fjerner luften ved brand; For det andet en stållukning rundt om vinduerne; For det tredje et 20 centimeter ståludhæng ved hver etage. Dermed er specialløsningen lige så sikker i forhold til brand som et traditionelt byggeri i beton eller mursten.

”De tre enkle principper i specialløsningen og den nye viden fra brandtesten gør det muligt at minimere risikoprofilen betragteligt og dermed reducere prisen for bæredygtige træbyggerier i fremtiden”, siger Jens Kastvig, brandrådgiver og forretningschef i MOE.

Realdania ser stort potentiale

I relation til det innovative og sikre træbyggeri i UN17 Village, så håber Realdania By & Byg A/S at bygge videre på brandtestresultaterne med ambitionen om at sikre endnu større udbredelse af bæredygtigt træbyggeri i Danmark på sigt. For netop træ og andre regenerative materialer gemmer ifølge Realdania på et stort potentiale i skabelsen af fremtidens miljømæssige- og økonomisk bæredygtige byggeri.

”Anvendelsen af særligt træ, men også andre biogene materialer såsom halm, hør og tang er vejen frem for fremtidens byggeri. Hvis man virkelig vil den bæredygtige omstilling, så bør man dele sin viden. Det er derfor rigtig god stil, at NREP har valgt at dele brandtestresultaterne til inspiration for alle os andre. Dette er heldigvis en tendens, som ser ud til at brede sig lige så stille i en branche, der ellers ofte holder kortene tæt”, siger Jørgen Søndermark, projektleder i Realdania By & Byg.

Verdensmålsprojekt med høje ambitioner

Målet med UN17 Villages i alt fem bygninger er at skabe et åbent ‘laboratorium’, hvor der gennem en komplet metode aktivt arbejdes med FNs verdensmål i byggeriets løsninger for at reducere CO2-aftrykket og samtidig skabe mest mulig miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Forventningen er, at byggeriet vil starte en lokal og global bevægelse omkring bæredygtigt byggeri i en branche, der årligt står for omkring 30 procent af Danmarks CO2-udledning.

Alle fem bygninger forventes færdigopført i 2024.

Den fulde rapport med brandtestresultaterne kan tilsendes efter henvendelse til NREP.

Om UN17 Village:

  • Hvad: Fem beboelsesejendomme samlet i ét bæredygtigt fællesskab som omfatter alle 17 verdensmål i en helhedsløsning
  • Placering: Ørestad, København
  • Størrelse: 35.000 kvadratmeter med i alt 535 lejeboliger
  • Bygherre: NREP
  • Brandtest er udført af: MOEs brandingeniører hos Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI)
  • Hjemmeside: www.un17village.dk

UN17 Village udvikles af NREP i samarbejde med Sweco Architects, MOE, CG Jensen og Lendager.

PRESSEMEDDELELSE – Brandtest baner vejen for højt træbyggeri i Danmark

Kilde / Logo: Nrep A/S. Foto: MOE.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen