Der er afsløret flere foruroligende historier om hvordan ukrainske flygtninge bliver svigtet og udnyttet groft af det offentlige system i Danmark. Flygtninge der har ret til overenskomstmæssig løn efter danske regler men som ikke får det. Det er også kommet frem at flygtninge har ret til ophold i Danmark, hvis det er imod personens værdighed at vende tilbage til hjemlandet. Krigsskadede flygtninge forlader Danmark, fordi de bliver afvist i det danske sundhedsvæsen. Læs flere historier i bilaget.

Når ydelsen og lønninger er lave, bliver flygtninge tvunget til at bruge alle midler for at forsøge at blive i Danmark. Erhvervslivet drager flere lukrative fordele af situationen;

  • Arbejdsgivere får gratis arbejdskraft,
  • Arbejdsgivere får billig arbejdskraft,
  • Banker får henvist kunder,
  • Boligselskaber får henvist lejere og modtager særlig støtte.

Den danske stat og kommuner løber en betydelig risiko ved disse ulovlige foranstaltninger: 

  • Uværdig behandling af flygtninge tilsidesætter Folketingets mulighed for at udvise flygtninge fra Danmark.
  • Manglende hensyn til lægelig dokumentation skaber risiko for sygemeldinger, som det er sket med flere flygtninge nævnt nedenfor. 
  • Manglende udbud er konkurrenceforvridende og skaber risiko for sagsanlæg fra virksomheder, der ikke samarbejder med kommuner, herunder virksomheder fra andre EU lande. Det samme gælder brug af gratis arbejdskraft.
  • Der er risiko for manglende opfyldelse af Danmarks internationale forpligtelser, når krigsskadede soldater og civile, som er henvist fra EU til Danmark med formål at blive behandlet, vender hjem på grund af manglende behandling i Danmark.

Link til den oprindelige pressemeddelelse (bemærk 3 bilag):

https://www.presseudsendelser.dk/pressemeddelelser/vis/5214.html

Læs historien om Olena, som blev underbetalt efter tilladelse fra Hørsholm kommune (detaljer i bilaget, sektion A, B og C):

https://navisen.dk/blog/olena-foelte-sig-underbetalt-nu-raaber-3f-op-om-loen-til-ukrainere/

Se udsendelsen om flygtningen Mariia Pavliuk, som med politimagt blev tvangsfjernet til et værelse på et kommunalt modtagecenter i Københavns kommune, hvor der var udbrud af COVID-19. Flere detaljer i vedlagte bilag (sektion E):

https://ipressen.com/ip23005/

Læs historien om flygtningen Olga Muzychenko, som blev forsøgt smidt ud af et kommunalt modtagecenter i Helsingør, fordi hun havde takket nej til en lejlighed, hun ikke havde råd til at betale. Hun fik retssikkerhed efter en afslørende artikel i Politiken. Se detaljer i bilaget om Olga og fem andre familier i samme situation. Flere familier blev tvunget til at optage dyre lån i en privat bank. Disse flygtninge tvinges til at betale 10.000 kr. for retten til at låne 20.000 kr., hvor de samtidig aktiveres af kommunen i praktik uden løn (detaljer i bilaget, sektion F-G).

Den værste sag omhandler en anden familie, hvor Helsingør kommune havde konfiskeret familiens penge direkte fra deres bankkonto, og med bankens tilladelse.

https://politiken.dk/indland/art9192629/%C2%BBDu-er-blevet-tilbudt-en-permanent-og-passende-bolig-men-har-valgt-at-sige-nej%C2%AB

https://politiken.dk/indland/art9207550/%C2%BBHelt-ekstraordin%C3%A6r-situation%C2%AB-redder-ukrainsk-mor-med-to-b%C3%B8rn-fra-at-blive-smidt-p%C3%A5-gaden?fbclid=IwAR0u6yK1KZb9plQur92pwfVn9tlhRDnxN_8Jzsp-aRWcsnCY6M-FKXPTFLg

https://helsingordagblad.dk/hornbaek/olga-var-en-dag-fra-at-blive-smidt-ud-fra-de-trygge-rammer-i-hornbaek-jeg-vil-have-et-sted-hvor-mine-boern-kan-vokse-op

Ifølge et EU direktiv, har flygtninge ret til ophold i Danmark efter 3 års lovligt ophold i et andet EU-land. Dette EU direktiv forhindrer også Danmark i at udvise flygtninge, hvis tilbagevenden går imod personens værdighed:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230419IPR80906/asylum-and-migration-parliament-confirms-key-reform-mandates

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0145_EN.html#_section1

DRs nyhedsavis d. 10.7.2023 havde en udsendelse om tvangsflytning af ca. 16 børnefamilier til dårligere vilkår. DR henviser til, at kommunen har en forpligtigelse til at skaffe permanent bolig til flygtninge (detaljer i bilaget, sektion L).

https://www.dr.dk/nyheder/indland/ukrainske-flygtninge-flyttes-rundt-i-koebenhavn-olga-maatte-flytte-paa-vandrehjem?fbclid=IwAR2GGLKSjKjJbdm7b7obBcuy04mpZermA6ExGW8ser0KDDTfRGR8QY2QsnQ#!/

Danske virksomheder skal også være opmærksomme på, at alle større virksomheder i EU nu skal dokumentere, hvordan de og deres leverandører efterlever menneskerettigheder (CSDDD).

https://www.reuters.com/sustainability/eu-parliament-backs-company-checks-suppliers-human-rights-abuses-2023-06-01/

Bilag

Link til bliag: https://pressemeddelelse.dk/wp-content/uploads/2023/09/PR-EMF-Vaidya-Bilag.pdf

Yderligere information:

Virksomhed: EMF Vaidya

Navn: Ole Alstrup

E-mail: emf.vaidya@protonmail.com

Telefon: +4530307315

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen