Omsætningen i Falck steg 2,3% og driftsresultatet blev forøget.

PRESSEMEDDELELSE – Falck leverede et solidt resultat for første kvartal

Administrerende direktør Jakob Riis: ”Falck har leveret et stærkt resultat for første kvartal. Øgede aktiviteter i kombination med et lavere omkostningsniveau giver et godt fundament for den videre udvikling af Falck. COVID-19 tests i Danmark har været en stor og krævende opgave, som samtidigt har været helt essentiel i forbindelse med en hurtigere genåbning af det danske samfund. Testaktiviteterne har bidraget med cirka en tredjedel af driftsresultatet i kvartalet.”

I Emergency Response, som indeholder forretningsområderne Ambulance og Brand, voksede omsætningen med 25% i forhold til første kvartal 2020, primært som følge af COVID-19 test-aktiviteter. Øget aktivitetsniveau i Sverige samt opstart af en ambulancekontrakt i Tyskland bidrog også positivt til omsætningen, mens der har været lavere aktivitetsniveau i Spanien og USA.

I Direct Healthcare, som indeholder forretningsområderne Employee Healthcare, Assistance og Community Healthcare, var der et skift i abonnementsporteføljen fra vejhjælp mod patienttransport og sundhedsydelser samt en øget interesse i online løsninger.

I Portfolio, hvor en række af Falcks ikke-kerneaktiviteter er samlet, blev flere mindre profitable virksomheder og kontrakter solgt fra eller lukket.

Driftsresultatet i Falcks kerneforretning (ekskl. Portfolio) steg betydeligt sammenlignet med Q1 sidste år.

Finansielle hovedpunkter for Q1 2021 (sammenlignet med Q1 2020):

  • Omsætningen i Falcks kerneforretning (ekskl. Portfolio) steg med 12,6% til DKK 2.894 mio. (DKK 2.571 mio.). For Falck-gruppen som helhed var omsætningen DKK 3.404 mio. (DKK 3.327 mio.).
  • Driftsresultatet før særlige poster (EBITA) i Falcks kerneforretning steg til DKK 336 mio. (DKK 141 mio.). EBITA-marginen steg til 11,6% (5,5%). For Falck-gruppen som helhed steg EBITA til DKK 339 mio. (DKK 109 mio.) og EBITA-marginen til 10,0% (3,3%).
  • Periodens resultat (hele Falck) steg til DKK 273 mio. (DKK 29 mio.).
  • Det frie cash flow var DKK 450 mio. (DKK 527 mio.), negativt påvirket af udskudte skattebetalinger.
  • Netto rentebærende gæld blev reduceret med DKK 485 mio. til DKK 2.120 mio.
DKK mio. (Falck total)Q1 2021Q1 20202020
Omsætning3.4043.32712.348
EBITA339109675
EBITA-margin (%)10,03,35,5

COVID-19 test

I Q1 fortsatte Falck med at tilbyde COVID-19 antigentest til virksomheder og institutioner i Danmark samt til private som led i regeringens teststrategi. Falck tabte det offentlige udbud på antigentest fra 1. februar, men blev tildelt kontrakten igen i tre ud af fem regioner. Test-setuppet er løbende blevet udvidet, så Falck ved udgangen af første kvartal har etableret 186 testcentre, over 200 mobile enheder, ansat cirka 2.000 nye medarbejdere og gennemført over 2 millioner tests.

Jakob Riis: ”Etableringen af et test-setup for tre regioner, skoler, virksomheder og ved landets grænser har været en krævende opgave. Jeg er stolt af den indsats vores medarbejdere har leveret, og at de ved at teste med høj kvalitet i stor skala har bidraget til indsatsen mod pandemien og en hurtigere genåbning af Danmark.”

Ny strategi

Falck har lanceret en ny femårig strategi med overskriften Care for more ’25. Den sigter mod at skærpe Falcks profil som udbyder af sundhedsydelser, der dækker menneskers forskellige behov gennem deres levetid. Det at komme forulykkede og nødstedte til undsætning i Ambulance og Brand-forretningen er fortsat en grundsten i Falcks arbejde. Vi ser herudover et betydeligt potentiale i at udvikle nye og innovative sundhedsløsninger som supplement til de offentlige sundhedssystemer. Det globale marked for private sundhedsydelser er stort og voksende. Falck er godt positioneret til at spille en rolle i kraft af virksomhedens ekspertise og markedspositioner, som gør det muligt at eksportere know-how på tværs af markeder.

Forventninger til 2021

På baggrund af resultatforbedringen i Q1 2021 forventer Falck en omsætning i 2021 på DKK 13,0 – 14,0 mia. (tidligere DKK 11,0 – 12,0 mia.) og et driftsresultat før særlige poster (EBITA) på DKK 1.0 – 1.1 mia. (tidligere DKK 650 – 750 mio.).

Falcks engelske årsrapport kan findes her: https://brandportal.falck.com/m/7e2ce8880583857f/original/Falck-Q1-report-2021.pdf

Pressemeddelelse - Falck - Logo

Kilde / Logo / Foto: Falck

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen