Forsyningsselskabet HOFOR har netop købt et stort solcelleprojekt af danske Better Energy. Med projektet, som er HOFORs første store solcelleprojekt, tager HOFOR endnu et stort skridt mod en CO2-neutral hovedstad i 2025. Forsyningsselskabet regner med at opføre flere solparker, som er et godt match til vindmøllerne.

PRESSEMEDDELELSE: Ny solcellepark giver strøm til 4000 husstande

Den nye solcellepark opføres på en 26 hektar stor mark ved Kikkenborg syd for Lemvig. Parken kommer til at producere 20.000 MWh el svarende til det årlige strømforbrug i godt 4.000 husstande. Solcelleparken etableres af Better Energy i løbet af vinteren, og strømmen forventes at komme på elnettet i marts måned 2020.

Med projektet, som er HOFORs første store solcelleprojekt, tager HOFOR endnu et stort skridt mod en CO2-neutral hovedstad i 2025, siger Jesper Pedersen, chef for vedvarende energi i HOFOR, og fortsætter:

“Solceller er blevet konkurrencedygtige med strøm fra vindmøller og passer godt ind i vores ambitiøse grønne strategi, som blandt andet fokuserer på de brændselsfrie teknologier. Sol er desuden et rigtig godt match til vores vindmøller, fordi produktionen ofte er omvendt korreleret. Solcellerne producerer mest, når det er vindstille og solen skinner, hvor møllerne producerer mindst.”

Jesper Pedersen tilføjer, at HOFOR regner med at bygge flere solcelleparker i de kommende år som supplement til selskabets mange vindmøller, men at der endnu ikke er taget beslutning om de næste projekter. Som led i selskabets grønne omstilling har HOFOR etableret to store varmepumper, der bl.a. udnytter strøm fra sol og vind i fjernvarmeforsyningen. CO2-neutral gas produceret ved hjælp af spildevand, fjernkøling produceret på havvand samt geotermisk varme fra undergrunden er andre af de brændselsfrie teknologier, som HOFOR er engageret i.

Mark Augustenborg Ødum, EVP Markets & Customers i Better Energy, siger følgende om aftalen:

“Solenergi er helt centralt i en bæredygtig energiforsyning og kommer til at accelerere Danmarks grønne omstilling de kommende år. Samarbejdet med HOFOR har stor betydning for rejsen mod en fuld bæredygtig energiforsyning i Danmark, hvor solenergi supplerer og komplementer Danmarks eksisterende vindenergiforsyning. Sol og vind er hinandens forudsætninger på vejen mod en fremtid, der er drevet af vedvarende energikilder.”

Positive sidegevinster for natur og grundvand

For HOFOR, der også er landets største vandforsyningsvirksomhed, er det en vigtig sidegevinst, at solcelleparken udover at levere grøn strøm til det fælles elnet kan bidrage til at beskytte grundvandet og biodiversiteten:

“Mellem solcellepanelerne vokser blomster og andre planter, som giver gode betingelser for insekter og fugle. Samtidig beskytter vi grundvandet, fordi det ikke er nødvendigt at bruge ukrudtsmidler eller andre pesticider på arealet. Da regnen sørger for at holde panelerne rene, bliver det en mark helt fri for giftstoffer og kemikalier,” siger Jesper Pedersen.

Fakta

Solcelleparken bliver på i alt 20 MW eleffekt og består af ca. 60.000 solcellepaneler. Den opføres af Better Energy, som også har udviklet projektet og skal drive parken for HOFOR i de første år. Parken etableres og drives delvist med støtteordninger.

Marken, hvor solcelleparken opføres, er delvist omgivet af træer, og der etableres et grønt fem meter bredt beplantningsbælte mod den eksisterende vej Kikkenborgvej.

Om HOFOR

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder: vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling. Vi ejer Amagerværket, som producerer el og fjernvarme, og vi opfører vindmøller i København og andre steder i landet. Vores mål er at opføre 360 MW vindeffekt i senest 2025. Som led i den grønne omstilling af vores energiforsyning deltager vi også i bl.a. udviklingen af geotermi og store varmepumper.

Om Better Energy

Better Energy er et grønt energiselskab og en aktiv spiller i den globale omstilling til bæredygtig energi. Better Energy udvikler, finansierer, bygger og driver solparker, der producerer millioner af kilowatt-timer grøn energi til det offentlige elnet. Better Energy samarbejder med energiselskaber og virksomheder, der deltager i omstillingen til en bæredygtig energiforsyning. Siden virksomheden blev grundlagt i 2012, er Better Energy blevet en af de hurtigst voksende energiselskaber i Nordeuropa.

PRESSEMEDDELELSE: Ny solcellepark giver strøm til 4000 husstande

Kilde / Foto / Logo: HOFOR

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen