Falck realiserede en vækst i omsætningen på 12,7% inden for kerneforretningen uden testaktiviteterne, men opnåede et lavere driftsresultat end samme kvartal sidste år.

PRESSEMEDDELELSE – Falck styrkede omsætningen mærkbart i 1. kvartal 2022

Falck realiserede en omsætning på 3.700 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 323 mio. kr. i første kvartal 2022, men driftsresultatet var 16 mio. kr. lavere end samme kvartal sidste år. Testaktiviteterne, som nu er afsluttet, bidrog med 617 mio. kr. til omsætningen og 200 mio. kr. til driftsresultatet. Falck opnåede en fortjeneste på 697 mio. kr. for frasalget af vejservice i Sverige, Norge, Finland, Estland og Litauen, som blev gennemført i marts efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne og det norske finanstilsyn.

Administrerende direktør Jakob Riis udtaler: ”Vi er tilfredse med at have opnået en mærkbar vækst i vores kerneforretning. Væksten er opnået med opkøbet af Frisk Gruppen og i samtlige enheder og markeder med en større efterspørgsel på vores ydelser. Resultaterne bekræfter strategien, vi har lagt for Falck”.

Han tilføjer: ”Vi oplever et presset arbejdsmarked og mangel på kvalificeret arbejdskraft for især vores ambulancetjenester i USA og Europa. Det har ført til større omkostninger i kvartalet end sidste år, hvilket er den primære årsag til, at vores driftsresultat blev lavere”.

Falcks kerneforretning omfatter forretningsområderne Emergency Health and Safety samt Healthcare.

I Emergency Health and Safety steg omsætningen grundet en ny ambulancekontrakt i San Diego, USA, og en generelt større efterspørgsel på det amerikanske marked. Der var også en større kontraktvolumen for ambulanceforretningen i Tyskland og for brandforretningen i Europa.

I Healthcare steg omsætningen fortrinsvis med opkøbet og integrationen af Frisk Gruppen, ligesom der var større efterspørgsel efter sundhedsydelser og vækst i abonnementsporteføljen.

Falcks frasalg af forretningsaktiviteter uden for kerneforretningen har naturligt ført til, at omsætningen var lavere i forretningsområdet Portfolio end samme kvartal sidste år, men driftsresultatet var forbedret. Med frasalget af vejservice var omsætningen fra aktiviteter, som ikke er en del af Falcks kerneforretning og uden medregning af testaktiviteterne, nedbragt til at udgøre 9% af koncernens omsætning mod 15% sidste år.

Falck fastholder forventningerne for 2022 om at realisere en omsætning på 11,8-12,3 mia. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 700-800 mio. kr. med de aktuelle risici.

Finansielle hovedpunkter for Q1 2022 (sammenlignet med Q1 2021):

Omsætningen for Falck-gruppen udgjorde 3.700 mio. kr. (3.404 mio. kr.). Testaktiviteter udgjorde 617 mio. kr. (446 mio. kr.) af koncernens omsætning.

Driftsresultatet før særlige poster mv. (EBITA) blev 323 mio. kr. (339 mio. kr.). EBITA-marginen faldt til 8,7% (10%). Testaktiviteterne bidrog til koncernens driftsresultatet med 200 mio. kr. (127 mio. kr.)

Periodens resultat var 944 mio. kr. (273 mio. kr.). Resultatet var positivt påvirket af fortjenesten på 697 mio. kr. fra salget af vejservice.

Det frie cash flow efter skat var negativt med 22 mio. kr. (450 mio. kr.).

Mio. kr. (Falck total)Q1 2022Q1 20212021
Omsætning3.7003.40415.173
EBITA3233391.834
EBITA-margin (%)8,710,012,1
Periodens resultat9442731.229
Frie cash flow(22)4501.888

Falck har gennemført en navneændring af sine to kerneforretningsområder i første kvartal 2022, fordi det bedre udtrykker ydelserne og den strategiske retning. Det betyder, at Emergency Health and Safety har erstattet det tidligere Emergency Response, mens Healthcare er trådt i stedet for Direct Healthcare.

Falcks kvartalsrapport kan findes på www.falck.com.

Pressemeddelelse - Falck - Logo

Kilde / Logo / Foto: Falck

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen