Inden længe vil man kunne finde Erhvervshus Midtjyllands virksomhedskonsulenter lokalt forankret i rundt om i de midtjyske kommuner. Det sker i kraft af et nyt initiativ, som erhvervshuset søsætter for i endnu højere grad at gøre specialiseret erhvervsservice tilgængelig for alle iværksættere og virksomheder.

PRESSEMEDDELELSE – Erhvervshus Midtjylland rykker nu endnu tættere på lokale iværksættere og virksomheder

Søren Olesen, formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse.

Erhvervshus Midtjylland blev etableret med årsskiftet 2018/19 og i de godt to år, som er gået siden starten, har erhvervshuset oplevet konstant stigende efterspørgsel fra midtjyske iværksættere og virksomheder. Alene fra 2019 til 2020 oplevede erhvervshuset en stigning i omfanget af individuelle vejledninger i niveauet 50%.

Og nu lytter Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse til lokale ønsker fra de midtjyske kommuner om endnu mere øget synlighed lokalt og endnu bedre adgang til erhvervshusets ydelser og tilbud, idet behovet fortsat vurderes at være højere – ikke mindst pga. den aktuelle situation som corona har sat erhvervslivet i.

Derfor har Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse besluttet at udstationere en række af Erhvervshus Midtjyllands virksomhedskonsulenter rundt om i de midtjyske kommuner, således at tilgængeligheden til de efterspurgte ydelser og tilbud i erhvervshuset bliver styrket yderligere:

”Der er fra flere sider givet udtryk for, at behovet for erhvervshusets ydelser er endnu større end den markante efterspørgsel, som vi allerede oplever. Dette skyldes bl.a., at mange lokale iværksættere og virksomheder ikke er godt nok klar over, hvad erhvervshuset har at byde på, ligesom erhvervshusets tilbud i højere grad kunne kombineres med lokale erhvervsmæssige styrkepositioner og ønsker. Det vil vi gerne råde bod på ved at styrke den lokale synlighed af erhvervshuset ved ganske enkelt at være mere tilstede lokalt.”, siger Søren Olesen, formand for Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse.

Erhvervshus Midtjyllands formål er bl.a. at fungere som tværkommunalt kompetencecenter om virksomhedsdrift og -udvikling, være fysisk knudepunkt for bl.a. højtspecialiserede ydelser i staten og gøre specialiseret erhvervsservice såsom grøn omstilling, digitalisering og eksport tilgængeligt for alle virksomheder. Ydelser der er meget efterspurgte hos målgruppen, og som de altså fremadrettet i videre udstrækning vil kunne finde i de lokale miljøer, hvor virksomhederne er.

Konkret bliver den øgede lokale tilstedeværelse af Erhvervshus Midtjylland udformet i samråd med den enkelte kommune og kan eksempelvis være ved at have fast kontortid i lokale iværksættermiljøer, udviklingsparker, branchefælleskaber eller hos den lokale erhvervsservice.

Erhvervshus Midtjylland har kontorer i Aarhus (Incuba), i Herning (Innovatorium) og i Horsens (FÆNGSLET), og planen er således, at et antal virksomhedskonsulenter nu rykker ud og får deres udgangspunkt lokalt rundt om i kommunerne.

I årets første måneder i 2021 har allerede mere end 1.100 midtjyske iværksættere og virksomheder gjort brug af Erhvervshus Midtjyllands vejledning, og forventningen er, at den styrkede lokale synlighed vil yderligere øge søgningen. Det nye initiativ sættes iværk hurtigst muligt og forventes at være fuldt i drift på denne side af sommerferien.

PRESSEMEDDELELSE: Omfattende og faktabaseret temperaturmåling fremlægger det midtjyske erhvervslivs styrker og svagheder såvel som muligheder og udfordringer

Kilde / Logo / Foto: Erhvervshus Midtjylland

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen