Den tidligere adm. direktør for SKAGEN Fondene i Danmark Jens Elkjær er pr. 1. januar i år indtrådt som partner i Lundgreen’s Capital.

PRESSEMEDDELELSE – Tidligere adm. direktør for SKAGEN Fondene i Danmark bliver partner i Lundgreen’s Capital

Jens Elkjær får ansvaret for rådgivningsforretningen i Danmark hos Lundgreen’s Capital. Virksomheden er i forvejen Danmarks største uafhængige finansielle rådgiver af den offentlige sektor, og har, alene i den sektor, arbejdet for 60 af landets kommuner og regioner gennem de seneste 6 til 7 år, ligeledes er Finansministeriet på referencelisten. En stor del af opgaverne består f.eks. i at gennemføre udbud af kapitalforvaltning og daglige bankforretninger for store kunder. Lundgreen’s Capital forventer fremadrettet også at tilbyde sine spændende løsninger til almennyttige fonde, forsyningsselskaber, boligforeninger, fagforeninger, erhvervsdrivende fonde og lignende.

Desuden har selskabet en klar forventning om, at aktiviteterne inden for formuerådgivningen også vil vokse yderligere. Hertil forklarer Peter Lundgreen, grundlægger af Lundgreen’s Capital, ”Vi har et meget stærkt internationalt netværk, hvilket er utroligt interessant for mange formuende kunder. Virksomhedens professionalisme betyder, at vi anerkendes som en deep-knowledge virksomhed inden for finans og finansielle risici. Vi rådgiver typisk professionelle kunder, samt formuende kunder der efterspørger høj ekspertise samt vores internationale netværk. Eftersom vi primært har professionelle kunder så rådgiver Lundgreen’s Capital om ganske betragtelige beløb, hvor vores strategiske rådgivning om aktiver og passiver samlet er på ca. 8 mia. DKK.” I forbindelse med Jens Elkjærs tiltræden, siger Peter Lundgreen ”Jens Elkjær passer ufattelig godt ind i denne nøgleposition, idet alle her i virksomheden repræsenterer utrolig høj kvalitet, stor erfaring og et stærkt fokus på den enkelte kunde. Det er et godt fundament for at udbygge forretningsomfanget yderligere her i Danmark”.

Spurgt til fremtiden hos Lundgreen’s Capital udtaler Jens Elkjær ”Lundgreen`s Capital har en unik markedsposition indenfor det primære forretningsområde, som omfatter gennemførelse af udbud for den offentlige sektor indenfor kapitalforvaltning og daglige bankforretninger. Fremadrettet ønsker vi også at kunne tilbyde disse løsninger til den private sektor. Herudover ser jeg frem til at deltage i opbygningen af rådgivningsløsninger til formuende kunder.”

Lundgreen’s Capital oplever en stærk udvikling på flere områder. Sidste år blev Lundgreen’s Capital omdannet til et aktieselskab som et led i den videre ekspansion, og i den forbindelse tiltrådte den tidligere erhvervsminister Anne Birgitte Lundholt som bestyrelsesformand i Lundgreen’s Capital A/S. Virksomheden er særdeles velkendt for sin ekspertise på Kina, hvilket afspejler sig i afkastet for investeringsforeningen Lundgreen’s Capital – China, som nu er på 65 pct. siden introduktionen i august 2019.

For yderligere information står Peter Lundgreen, Founding CEO for Lundgreen’s Capital A/S til rådighed på telefon 70 26 88 55.

PRESSEMEDDELELSE – Tidligere adm. direktør for SKAGEN Fondene i Danmark bliver partner i Lundgreen’s Capital

Kilde / Logo / Foto: Lundgreen’s Capital A/S

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen