Alle Falcks forretningsområder viste fremgang i andet kvartal 2021. COVID-19 antigentest i Danmark bidrog væsentligt til omsætning og indtjening. Justeret for dette voksede driftsresultatet med 56.1%.

PRESSEMEDDELELSE – Falck leverede et stærkt resultat i andet kvartal

Administrerende direktør Jakob Riis: ”Falck er kommet stærkt igen efter et år præget af COVID-19. Vores resultat er kraftigt påvirket af de exceptionelt mange antigentest udført i Danmark i andet kvartal, som har været afgørende i forbindelse med en hurtigere genåbning af det danske samfund. Den resultatmæssige effekt af dette er kortvarig og den aftager, efterhånden som befolkningen bliver vaccineret. I det lys er det meget tilfredsstillende, at Falcks underliggende forretning er i solid fremgang.”

I Emergency Response, som indeholder forretningsområderne Ambulance og Brand, voksede omsætningen primært som følge af COVID-19 antigentest samt opstarten af en ny ambulancekontrakt i Görlitz i Tyskland. I USA steg antallet af ambulancekørsler betydeligt sammenlignet med et lavt niveau i Q2 sidste år.

I Direct Healthcare, som indeholder forretningsområderne Employee Healthcare, Assistance og Community Healthcare, vendte aktiviteten gradvist tilbage i takt med genåbningen i flere lande, og antallet af abonnenter blev forøget.

I Portfolio, hvor en række af Falcks ikke-kerneaktiviteter er samlet, blev resultatet forbedret som følge af frasalg af mindre profitable virksomheder og øget effektivitet i den resterende forretning.

Falcks driftsresultat (EBITA) fraregnet bidrag fra COVID-19 antigentest steg til DKK 190 mio. (DKK 122 mio.), og EBITA-marginen blev forøget til 6,5% (4,1%).

Finansielle hovedpunkter for Q2 2021 (sammenlignet med Q2 2020):

  • Omsætningen for Falck-gruppen som helhed steg til DKK 4.686 mio. (DKK 2.948 mio.), primært drevet af COVID-19 antigen test. Uden testaktiviteterne var omsætningen DKK 2.950 mio.
  • Driftsresultatet før særlige poster mv. (EBITA) steg til DKK 907 mio. (DKK 122 mio.). EBITA-marginen steg til 19,4% (4,1%). Uden testaktiviteter steg EBITA til DKK 190 mio. og EBITA-marginen til 6.5%.
  • Periodens resultat var DKK 672 mio. (DKK -197 mio.).
  • Det frie cash flow var DKK 1.310 mio. (DKK 686 mio.)
DKK mio. (Falck total)Q2 2021Q2 2020H1 2021H1 20202020
Omsætning4.6862.9488.0906.27512.348
EBITA9071221.247231675
EBITA-margin (%)19,44,115,43,75,5

COVID-19 test gjorde Q2 til et ekstraordinært kvartal

I april vandt Falck det offentlige udbud på antigentest baseret på den bedste kombination af pris og kvalitet og kunne herefter fortsætte testaktiviteterne i tre ud af de fem regioner i Danmark, i fire lufthavne samt ved den dansk-tyske grænse. Falck har ad flere omgange udvidet testkapaciteten, som nåede over 200.000 daglige test i maj. Siden november 2020 er over 7.000 nye medarbejdere blevet ansat hos Falck til at løse den omfattende opgave. Samlet set har Falck gennemført cirka 13 millioner test siden november 2020, heraf cirka 10 millioner alene i andet kvartal 2021.

Jakob Riis: ”Antallet af test i andet kvartal oversteg det forventede. Ved kontraktens indgåelse planlagde vi efter en nedlukning af testcentrene i juni jævnfør den oprindelige vaccinationsplan. Men da denne blev forlænget, var der en stigende efterspørgsel på test i perioden og en højere effektivitet i testcentrene.

Etableringen af det omfattende test-setup har været en stor og krævende opgave, og den har påvirket virksomheden kraftigt i både første og andet kvartal i år. Samtidigt har vi arbejdet med at effektivisere og står derfor tilbage efter COVID-19 med en sund forretning.”

Forventninger til 2021

På baggrund af resultatforbedringen i andet kvartal 2021 samt opdaterede forventninger til resten af året forventer Falck en omsætning i 2021 på DKK 14,0-14,5 mia. (tidligere DKK 13,0-14,0 mia.) og et driftsresultat før særlige poster mv. (EBITA) på DKK 1,5-1,6 mia. (tidligere DKK 1,0-1,1 mia.).

Falcks engelske kvartalsrapport kan findes på www.falck.com.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Falcks kommunikationsafdeling på tlf. 7022 0307 eller comms@falck.com.

Pressemeddelelse - Falck - Logo

Kilde / Logo / Foto: Falck

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen