Det bliver ofte en selvopfyldende profeti, at det går dårligt, hvis tilstrækkeligt mange siger det. Erhvervshus Nordjylland har derfor set nærmere på de seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland. Her tegner der sig et billede af den nordjyske udvikling på arbejdsmarkedet gennem den aktuelle sundhedskrise. Selvom tallene er dyster læsning, klarer Nordjylland sig dog indtil videre stort set lige så godt igennem som resten af landet.

PRESSEMEDDELELSE: Nordjysk erhvervsliv Corona-ramt på niveau med resten af landet

Adm. direktør Lars Erik Jønsson, Erhvervshus Nordjylland

Erhvervshus Nordjyllands analyseafdeling har hen over weekenden bearbejdet den seneste Corona-rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Den viser, at landsdelene indtil videre følges nogenlunde ad i forhold til stigningen i antallet af nyledige samt faldet i antallet af opslåede stillinger.

Et interessant tal, der vidner om en vis nedgang i erhvervslivet, er netop ændringen i antallet af opslåede stillinger. I perioden fra 8. marts til 1. april er antallet af opslåede stillinger faldet med 21,4 procent for hele landet. Region Sydjylland har oplevet det største fald med 26,2 procent, mens Nordjylland på dette område kun er faldet med 15,1 procent – altså et fald, der ligger under landsgennemsnittet. Til sammenligning er Østjylland faldet med 18,1 procent, selvom de lige nu har landets mindste procentvise stigning i antallet af Corona-ledige (se nedenfor).

Stort set alle tal er lige nu forbundet med en væsentlig usikkerhed, da tingene udvikler sig dagligt både i positiv og negativ retning. Dog tegner der sig et billede af, at Nordjylland ligger cirka på niveau med landsgennemsnittet, når det gælder antallet af personer, der er meldt ledige siden Corona-krisens begyndelse. Vestjylland ligger til gengæld lidt højere, mens Østjylland er den region, der indtil videre har registret den laveste procentvise stigning i antal nyledige.

Konkret er antallet af personer, der er ledighedsmeldte i perioden 9. marts til 1. april – fratrukket dem, som er kommet i arbejde i samme periode – på landsplan opgjort til 44.130. Det er en stigning på 33,5 procent sammenlignet med før Corona-krisen. Til sammenligning har Nordjylland fået 5.241 ekstra ledige siden sundhedskrisens begyndelse, hvilket er en stigning på 34,0 procent.

Antallet af ledige i Nordjylland som følge af Corona er jf. tal fra 1. april ca. 1,7 procent ud af en samlet beskæftigelse på ca. 300.000 i Nordjylland. Det er et tal, som helt sikkert havde været markant højere, såfremt Regeringen ikke havde lanceret de forskellige hjælpepakker til erhvervslivet, vurderer analysechef Søren Tranberg i Erhvervshus Nordjylland.

–          Baseret på de seneste tal ser det ud til, at landsdelene er nogenlunde lige hårdt ramt. Vi må antage, at der lige nu er relativt stor statistisk usikkerhed, men det ser ud til, at Nordjylland indtil videre klarer sig fornuftigt og ligger på niveau med resten af landet. Der er ofte fare for, at en slags selvopfyldende profeti indtræder, hvis der er for stor fokus på, at alting er gået i stå. Det er det ikke. Virksomhederne har taget virkelig godt imod den hjælp, de kan få, og vi kan se, at det meget tætte erhvervsrettede hjælpesamarbejde mellem Erhvervshus Nordjylland, de lokale erhvervskontorer, brancheorganisationerne, bankerne og alle øvrige aktører virker efter hensigten. Det skal vi holde fast i, så vi kommer bedst muligt gennem krisen, kommenterer Lars Erik Jønsson, adm. direktør i Erhvervshus Nordjylland.

Kontakter

Adm. direktør i Erhvervshus Nordjylland Lars Erik Jønsson, tlf. 20 66 68 21 / lej@ehnj.dk

Pressekontakt: Jacob Lange, Lange PR, tlf. 20 76 30 20 / jacob@langepr.dk.

PRESSEMEDDELELSE: Nordjysk erhvervsliv Corona-ramt på niveau med resten af landet

Kilde / Logo / Foto: Erhvervshus Nordjylland

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen