Stigende forekomster af pesticider i grundvandet giver i disse år anledning til bekymring på landets vandværker, som gerne vil levere rent og sikkert drikkevand til forbrugerne. Et netop overstået forskningsprojekt har imidlertid vist, at man kan få bugt med en stor del af pesticiderne ved at blande sand fra bestemte vandværker på en bestemt måde.

PRESSEMEDDELELSE: Ny bioteknologi skal bekæmpe forurenet drikkevand med vandværkets bakterier

I Danmark anvender man traditionelt sandfiltre på vandværkerne til at filtrere grundvand til drikkevand af god kvalitet. Sandfiltrene indeholder naturligt forekommende bakterier, der problemfrit nedbryder naturlige urenheder i grundvandet (såsom ammonium). Men bakterierne er udfordret, når de møder unaturlige urenheder som pesticider. Fra vandværk til vandværk er der stor forskel på, hvilke bakterier der lever i sandfiltrene – og dermed kan evnen til at fjerne pesticider variere. Netop dén omstændighed har vist sig at rumme muligheder, fortæller Sanin Musovic, der er leder af drikkevandslaboratoriet ved Teknologisk Institut:

– Sammen med vores projektpartnere har vi undersøgt sandfilterprøver fra cirka 25 forskellige vandværker i hele Danmark. I projektet har vi blandt andet fokuseret på pesticidet MCPP. Her kunne vi se, at sandfiltrene på bestemte vandværker havde lige præcis de bakterier, som elsker at spise MCPP.

Isolerede bakterier nedbryder pesticider

Efterfølgende er det lykkedes i laboratoriet at isolere og opformere de bakterier, der har evnen til at nedbryde MCPP. Samtidig har man undersøgt effekten af at blande sand fra ét vandværk med sand fra et andet.

Det store spørgsmål var så, hvordan bakterierne ville klare sig i det nye miljø, fortæller Sanin Musovic:

– Laboratorieforsøgene så lovende ud, så vi havde en god fornemmelse. Men én ting er laboratorieskala. Noget andet er pilotskala, hvor man imiterer et rigtigt renseanlæg, blot i mindre målestok. Derfor var vi spændte på, hvordan bakterierne ville klare sig, når de blev flyttet tværs over landet og introduceret til et nyt miljø, altså til et sandfilter fra et andet vandværk.

PRESSEMEDDELELSE: Ny bioteknologi skal bekæmpe forurenet drikkevand med vandværkets bakterier

Ny teknologi virker over al forventning

Efter to måneders forsøg på Kemic Vandrens’ pilotopstilling ved Herning Vand kan Sanin Musovic nu konkludere, at metoden med at anvende donorsand virker over al forventning. I en tank med sand fra et vandværk uden virksomme bakterier blev der tilført lidt sand fra et vandværk med pesticidnedbrydende bakterier. Allerede efter få dage var 50% af pesticiderne fjernet. Tallet steg til 70% efter få uger.

– Vi er meget tilfredse med resultatet. Det skyldes, at det kan få afgørende betydning for de vandværker, der kæmper med at holde pesticidindholdet i drikkevandet under de tilladte grænseværdier. I øjeblikket blander vandværkerne grundvand fra boringer med varierende pesticidniveau. Men med stigende forekomster af pesticider i grundvandet vil denne praksis med at blande sig ud af problemerne bliver udfordret. Derfor kan denne teknologi få afgørende betydning for den fremtidige forsyning af sikkert drikkevand i Danmark, siger Sanin Musovic.

PRESSEMEDDELELSE: Ny bioteknologi skal bekæmpe forurenet drikkevand med vandværkets bakterier

Pesticidproblemer på vandværker kan minimeres

Det næste mål er at opnå en bedre forståelse af, hvad der præcist får denne metode til at fungere. Måske skyldes det, at bakterierne i donorsandet overlever og spreder sig i det nye sand. Eller overfører pesticidnedbrydningsevnen til bakterierne i det nye sandfilter.

Det skal et nyt forskningsprojekt løfte sløret for. Målet er at færdigudvikle en bioteknologi, der kan implementeres i fuld skala på et vandværk. Med de stigende pesticidproblemer på verdensplan vurderes den færdige bioteknologi at have et særdeles stort markedspotentiale.

Det netop overståede sandfilterprojektet er udført med deltagelse af Teknologisk Institut, Kemic Vandrens A/S, DTU Miljø, Københavns Universitet, Herning Vand og Furesø Vandforsyning. Projektet har modtaget støtte fra Innovationsfonden.

PRESSEMEDDELELSE: Ny bioteknologi skal bekæmpe forurenet drikkevand med vandværkets bakterier

Kilde / Logo / Foto: Teknologisk Institut

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen