Både i det offentlige og i den private sektor har især Covid-pandemien stillet ekstraordinært høje krav til medarbejdernes fleksibilitet henover året. Og nu er store dele af Danmark igen lukket ned. Mange arbejdsgivere vil derfor gerne vise deres påskønnelse ved at give en ekstraordinær gave til jul eller ved mærkedage. Men vær opmærksom på, hvornår der skal betales skat af gaverne, lyder det fra en ekspert.

PRESSEMEDDELELSE – Værdsæt medarbejderne, men pas på skattegrænserne

Siden den første Corona-nedlukning af samfundet i marts har mange brancher og virksomheder været udfordret på at få produktion og drift til at harmonere. Både ledere og medarbejdere har måttet ty til usædvanlige løsninger for at få hverdagen til at hænge sammen, uanset om de var ramt af Corona i medarbejderstaben eller blot påvirket af brancheforholdene.

Anerkendelse af medarbejderne til jul

Til trods for visse branchers udfordringer med tvangsnedlukning eller nedgang i den klassiske forretning, så har mange brancher og virksomheder fundet nye måder at holde fast i deres kunder og marked på. Og selvom indtjeningen for manges vedkommende har været anstrengt, så vil mange virksomheder gerne give deres medarbejdere en ekstra julehilsen eller en ekstra god gave ved jubilæer eller mærkedage.

Vigtige årsgrænser for skattefrie gaver

Anerkendelsen fra arbejdsgiveren til de ansatte kan imidlertid resultere i, at medarbejderen selv kommer til at betale for gaven.

– En medarbejder kan i 2020 skattefrit modtage gaver og personalegoder for op til 1.200 kr. inkl. moms og heraf kan julegaven udgøre op til 900 kroner inkl. moms, siger skatteekspert Henrik Volden fra konsulentvirksomheden Azets og uddyber en vigtig detalje:

– Hvis en medarbejder har modtaget en gave på 700 kr. og en julegave på 900kr., så skal medarbejderen alene beskattes af de 700 kr. Men hvis julegaven er på 1000 kr. i stedet for de 900 kr., vil medarbejderen blive beskattet af samtlige 1.700 kr., understreger Henrik Volden

Gavebeviser i stedet for gavekort

Mange virksomheder vil gerne lade medarbejderne købe deres egen gave og overvejer derfor gavekort. Men et gavekort sidestilles med en pengeløn, og kan af den grund ikke gives skattefrit. Derfor kan gavebeviser være en mulighed, lyder det fra Henrik Volden:

– Gavebeviser, der giver adgang til at vælge en eller flere gaver fra en liste, som er bestemt af arbejdsgiveren, kan fortsat gives som skattefri julegaver, såfremt de nævnte beløbsgrænser overholdes. Det gælder også̊ gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter, siger Henrik Volden.

Som en midlertidig foranstaltning er partierne bag 2021-finansloven blev enige om at indføre en særskilt skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt gavekort med en beløbsgrænse på 1.200 kr. årligt, som kan bruges til hoteller, restauranter og forlystelser, herunder teater- og biografforestillinger mv. Gavekortet må stadig ikke kunne ombyttes til kontanter.

Kontakt en skatteekspert ved tvivl

Henrik Volden opfordrer virksomhederne til at kontakte Azets, deres revisor eller brancheorganisation, hvis de er i tvivl om, hvordan de skal håndtere anerkendelse af deres medarbejdere, så både virksomheden og medarbejderne ikke utilsigtet bliver fanget i en skattefælde. Man kan også selv orientere sig på skat.dk

Fakta om de typiske gaveformer

  • Lejlighedsgaver: Gaver i form af naturalier (såkaldte tingsgaver og ikke kontanter) i anledning af private begivenheder som for eksempel runde fødselsdage, bryllupper, fødsel og lignende begivenheder beskattes ikke, hvis gaven er af mindre værdi og i øvrigt passer til anledningen. En sædvanlig gave til andre lejligheder, der har tilknytning til privatsfæren, såsom færdiggørelse af uddannelse eller overgang til pension, er i praksis anset som en lejlighedsgave. Værdien af lejlighedsgaver skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattefri bagatelgrænse for private goder på 1.200 kr. (2020)
  • Jubilæer og andre arbejdsrelaterede mærkedage: Gaver til jubilæer og andre arbejdsrelaterede begivenheder anses ikke som skattefri lejlighedsgaver og er som udgangspunkt skattepligtige for medarbejderen, medmindre de særlige regler for jubilæums- gratialer kan anvendes. Derfor anses værdien af gaven for at være omfattet af bagatelgrænsen for private goder på 1.200 kr. (2020)
  • Gavebeviser og gavekort: Et gavekort sidestilles med en pengeløn, og kan af den grund ikke gives skattefrit. Derfor kan gavebeviser være en mulighed for en skattefri julegave, hvis de giver adgang til at vælge en eller flere gaver fra en liste, hvor indholdet på listen er bestemt af arbejdsgiveren. Det gælder også̊ gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter.

Kontakter

● Skatteekspert Henrik Volden, henrik.volden@azets.com
● Pressekontakt: Senior manager Jørgen Bærentzen, mobil 40 17 87 45, mail jorgen.barentzen@azets.com
● Bureau for Azets: Lindskov Communication, telefon 70 26 19 79, mail@lindskov.com.

PRESSEMEDDELELSE – Værdsæt medarbejderne, men pas på skattegrænserne

Kilde / Logo / Foto: Azets Insight

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen