I de to kommende weekender arbejdes der om natten med test af de nye mobile autoværn på Storebæltsbroen. Det vil medføre kortvarige lukninger.

PRESSEMEDDELELSE – Storbæltsbroen lukkes kortvarigt under test af nye autoværn

Datoerne for testarbejdet er flyttet til weekenderne på baggrund af dialog med transportbranchen. Storebæltsbroen vil blive spærret kortvarigt i mindre intervaller mellem kl. 01-04.30 natten til søndag d. 13. december og natten til lørdag d. 19. december.

Spærringerne vil lukke for al trafik i to korte perioder på op til 20 minutter i hver retning og ske lokalt omkring selve arbejdsstedet på broen. Her vil hastigheden været nedsat.

Test af de nye mobile autoværn sker som et led i montering af værnene, som skal sikre hurtigere afvikling af kø ved uheld på broen.  

De mobile autoværn er en del af en omfattende sikkerhedspakke, baseret på den nyeste teknologi på området. Formålet er at øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen.

PRESSEMEDDELELSE: Storebælt opruster mod klimaforandringer

Kilde / Logo / Foto: Sund & Bælt

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen