Sund & Bælt har klimasikret og forhøjet digerne ved Sprogø. Hundredetusind ton granitsten holder nu havet tilbage og beskytter Storebæltstunnellen mod oversvømmelse. Opgraderingen er et nødvendigt værn med udsigten til stigende vandstande og mere ekstremt vejr fremover. Samtidig bidrager arbejdet til at sikre samfundskritisk infrastruktur.

PRESSEMEDDELELSE: Storebælt opruster mod klimaforandringer
Da man tilbage i 80’erne designede Storebæltsbroen var forventningerne til fremtidige vandstandsstigninger på et lavere niveau end i dag. Nu kan digerne modstå højere bølger og forhøjet vandstande. Fotograf: Tom McKenzie.

Hver dag rejser 21.000 passagerer på jernbanestrækningen under Storebælt mellem Øst- og Vestdanmark. En vigtig trafikal nerve, som Sund & Bælt nu har sikret yderligere ved at forhøje digerne på nordsiden af Sprogø, så de kan stå imod fremtidens klima,

– Det er en vigtig opgave for os at fremtidssikre Storebæltsforbindelsen. Når vi ser ind i beregningerne for vejret og klimaet over de næste 50 år, kan vi forvente stigende vandstande og voldsommere hændelser som stormflod og større bølger. Så det giver rigtig god mening at sikre vores anlæg nu, siger Jan Lyngsø, driftsleder i Sund og Bælt.

I alt er ca. 1500 meter diger blevet forhøjet med 1,5 meter, så de nu kan modstå større bølger og en øget vandhøjde på 3,25 meter over daglig vande som følge af klimaforandringerne. Et vandstandsmål der statistisk set kun vil ske én gang hvert titusinde år – en såkaldt 10.000 års hændelse. I praksis betyder det et maksimalt sikkerhedsniveau, hvor oversvømmelse ikke er accepteret som en reel mulighed.

PRESSEMEDDELELSE: Storebælt opruster mod klimaforandringer
Fotograf: Tom McKenzie.

Et skridt foran klimaforandringerne

Da man tilbage i 80’erne designede Storebæltsbroen var forventningerne til fremtidige vandstandsstigninger på et lavere niveau end i dag, men det har ændret sig.

– Klimaforandringerne fylder markant mere i planlægningen nu end tidligere. Klimaets hastige udvikling er noget, vi tager alvorligt og tager bestik af, så vi kan være på forkant med vores indsats, fortæller Jan Lyngsø.

Digerne er da også forhøjet med tanke på, at de nemt skal kunne udvides yderligere, hvis det bliver relevant på et senere tidspunkt.

I løbet af de næste par år fortsætter arbejdet med at sikre Storebæltsforbindelsen, når jernbanestrækningen ved Halsskov og Nyborg skal klimasikres.

VIDEO: Storebælt klimasikrer digerne på Sprogø

Fakta

  • Sund & Bælts entreprenør på opgaven Barslund A/S og Zøllner A/S har siden september sidste år arbejdet med digerne, som nu står færdige.
  • Cowi anbefalede i en rapport, at man senest i 2025 hævede digerne på Sprogø for at gardere tunnelforbindelsen mod oversvømmelse.
  • Det har kostet ca. 30 mio. kr. at klimasikre digerne ved Sprogø.
  • Der er blevet anvendt 100.000 ton granitsten i størrelser op til 1000 kg.
  • 1500 meter af digerne på nordsiden af Sprogø er forhøjet fra 5 meter til 6,5 meter, så de nu kan modstå højvande på 3,25 meter over normal vandstand og bølgehøjder af 4,4 meter.
PRESSEMEDDELELSE: Storebælt opruster mod klimaforandringer

Kilde / Logo: Sund & Bælt. Foto: Tom McKenzie.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen