I første halvår af 2018 havde medlemmer af efterlønsordning mulighed for at få deres efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Den mulighed greb godt 60.000 viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Knap 60.700 personer valgte i første halvår af 2018 at benytte sig af muligheden for at få tilbagebetalt deres efterlønsbidrag skattefrit. Muligheden for en skattefri udbetaling var en del af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra juni 2017, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik.

Omkring 40.700 af dem ville ved fortsat indbetaling have haft ret til efterløn, mens knap 20.000 af dem ikke ville have opnået den ret. Det viser tal, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har indsamlet fra a-kasserne om personer, der har meldt sig ud af efterlønsordningen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– I en tid med mangel på arbejdskraft er det positivt, at flere kan og vil fortsætte på arbejdsmarkedet nogle flere år.  Men for dem, der ikke kan arbejde længere, er det vigtigt, at vi får skabt en ret til tidlig tilbagetrækning. Vi vil sikre, at dem, der efter mange år på arbejdsmarkedet og med risiko for nedslidning kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med værdighed. Det handler dybest set om at få et mere retfærdigt system, som tager hensyn til, at der er seniorer, der allerede kom ud på arbejdsmarkedet som teenagere. 

I alt blev der udbetalt ca. 4 mia. kroner svarende til en gennemsnitlig udbetaling på omkring 65.000 kroner per person. Det blev i forbindelse med aftalen, som blev indgået af den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti, skønnet at ca. 54.000 personer ville melde sig ud af efterlønsordningen, og der ville blive udbetalt i alt ca. 5,2 mia. kroner.

PRESSEMEDDELELSE: 60.000 har hævet deres efterlønsbidrag skattefrit

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen