Ny analyse fra BusinessAalborg viser, at Aalborgs byggevirksomheder de seneste fire år har skabt 27 procent flere jobs. Byggebranchen er dermed den branche, som oplever den største vækst i antal nye jobs.

Analysen som er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik, viser også, at der i Aalborg er godt og vel 730 byggevirksomheder, som i alt har 6.860 medarbejdere. Byggebranchen står dermed for 10 procent af samtlige jobs i Aalborgs virksomheder i den private sektor. I 2018 have byggebranchen en samlet omsætning på 17,7 mia. kroner.

Rekordhøj beskæftigelse

I 2019 var der i alt 6.860 ansatte i virksomheder inden for bygge og anlæg. Det er den højeste beskæftigelse i byggebranchen, der er målt i Aalborg. På fire år har byggevirksomhederne skabt 1.463 nye jobs, hvilket svarer til en vækst på 27 procent.

Byggebranchen er dermed den branche, som procentvis har skabt flest job. Herefter følger industri, som har oplevet en vækst på 12,3 procent og erhvervsservice, som har oplevet en vækst på 11,8 procent.

PRESSEMEDDELELSE: Aalborgs byggevirksomheder oplever størst vækst i antal jobs

Udvikling i antal jobs i Aalborg fordelt på brancher 2015-2019, særkørsel fra Danmarks Statistik

“Det er fantastisk at se, hvor meget byggebranchen bidrager til vækst og beskæftigelsen i Aalborg”, udtaler Tonny Thorup, erhvervsdirektør i BusinessAalborg, som heller ikke lægger skjul på, at det er godt gået af en relativ traditionel branche med mange små virksomheder at øge sin beskæftigelse med over en fjerdedel på få år.

Aalborg klarer sig bedre end andre danske storbyer

Sammenlignet med København, Aarhus, Odense, Esbjerg og Randers snupper Aalborg førertrøjen, når det kommer til stigning i antallet af medarbejdere. Hvor Aalborg har oplevet en vækst på 27 procent over fire år, har byggebranchen i Odense oplevet en vækst på 17 procent, Aarhus en vækst på 13 procent og København en vækst på 11 procent perioden 2015-2019.

PRESSEMEDDELELSE: Aalborgs byggevirksomheder oplever størst vækst i antal jobs

Udvikling i antal jobs i byggebrancher sammenlignet med andre storbyer, særkørsel fra Danmarks Statistik

“Med indbyggertallet for øje, er det min umiddelbare vurdering, at der bliver bygget lige så meget i Aarhus og København som i Aalborg”, udtaler Tonny Thorup. Det, som analysen understreger, er, at vækst i Aalborg i langt højere grad udmønter sig i jobs i vores egen byggebranche. Med andre ord er det aalborgensere, som ansættes i Aalborgs byggevirksomheder”, uddyber Tonny Thorup.

I de øvrige nordjyske kommuner er antallet af medarbejdere i byggebranchen steget med 16 procent i samme periode.

PRESSEMEDDELELSE: Aalborgs byggevirksomheder oplever størst vækst i antal jobs

Tonny Thorup, erhvervsdirektør i BusinessAalborg, Aalborg Kommune

Færre men større virksomheder

Fra 2010 til 2018 er der sket et fald i antal byggevirksomheder på 3,7 procent. Antallet af virksomheder med under 20 medarbejdere er faldet, og samtidig er antallet af virksomheder med 20 eller flere medarbejdere steget. Virksomheder med over 100 medarbejdere i byggebranchen er steget fra 3 til 12 virksomheder. Samtidig er der knap 40 procent af byggevirksomhederne som kun har én medarbejder.

“Jeg kan konstatere, at byggevirksomhederne bliver større. Det sker blandt andet, fordi opgaverne bliver mere komplekse, der er stigende krav til digitalisering, og det kræver en større bredde af kompetencer i den enkelte virksomhed”, udtaler Tonny Thorup.

“Det er også derfor, at vi ser en tendens til, der bliver lidt færre ufaglærte og faglærte i branchen samtidig med, at antallet af medarbejdere med fx en kort, mellemlang eller videregående uddannelse stiger. Pt. er det knap 60 procent af aalborgenserne, som er ansat i byggebranchen, som har en erhvervsfaglig uddannelse”, slutter Tonny Thorup.

Vedhæftede filer
Se hele analysen om Aalborgs byggebranche.pdf

Kontaktinformation

Tonny Thorup, erhvervsdirektør i BusinessAalborg, Aalborg Kommune, tlf. 2520 1565

PRESSEMEDDELELSE: Aalborgs byggevirksomheder oplever størst vækst i antal jobs

Kilde / Logo / Foto / Grafik: Aalborg Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen