Østre Landsret har frifundet forsikringsselskabet Alka for at have vildledt forbrugerne i reklamer for bilforsikringer på tv og på Alkas YouTube-kanal.

Østre Landsret har frifundet forsikringsselskabet Alka for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning. Selskabet markedsførte i 2016 og 2017 bilforsikringer som prisfaste, hvis bilen fik en skade, selv om det fremgik af forsikringsbetingelserne, at prisen kunne ændres.

I Alkas betingelser stod blandt andet: ”Vi kan ændre forsikringens pris og dækning med 14 dages varsel efter enhver anmeldt skade”. Desuden fremgik det, at forbrugere, der havde haft en skade, ville få udsat en årlig præmienedsættelse og forhøjet deres selvrisiko med 4.000 kr. i det efterfølgende år.

Alka markedsførte sine bilforsikringer i en reklamefilm på en lang række tv-kanaler og på sin egen YouTube-kanal. Her blev det blandt andet sagt: ”Hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op.”

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var reklamefilmen vildledende, da Alka havde en generel ændringsadgang i sine vilkår i tilfælde af skader, ligesom vilkårene gav visse andre prismæssige ulemper i tilfælde af en skade.

Østre Landsret skriver i dommen:

”Landsretten finder, at ved vurderingen af, om en erhvervsdrivende har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om et produkts egenskaber, må der lægges vægt på ikke blot de formelle aftalevilkår, men tillige på produktets reelle egenskaber.”

Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at Alka i intet tilfælde i gerningsperioden har gennemført en prisstigning over for en kunde i forsikringsperioden som følge af en skade.

Byretten fandt i marts 2021, at Alka havde overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning og idømte selskabet en bøde på 16,9 millioner kroner.

Forbrugerombudsmanden vil nu drøfte spørgsmålet om indbringelse for Højesteret med Rigsadvokaten.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Efter vores opfattelse er et forsikringsprodukts egenskaber netop fastlagt i aftalevilkårene, og markedsføringen af en forsikring skal derfor stemme overens med vilkårene. Det samme gælder ved mange andre løbende aftaleforhold, herunder låneaftaler og abonnementsaftaler, som dommen også kan få betydning for.”

”Da landsrettens dom vil kunne få betydning for den fremtidige håndhævelse af markedsføringslovens forbud mod vildledning, vil vi nu drøfte dommen med Rigsadvokaten med henblik på en eventuel indbringelse for Højesteret.”

Lovgrundlag:

Markedsføringslovens § 5, stk. 1, har følgende ordlyd:

”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.”

Markedsføringslovens § 6, stk. 1, har følgende ordlyd:

”En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.”

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen