Der er politisk stadig store forventninger til inddragelsen af borgerne i Furesø selvom corona-virussen besværliggør, at man kan mødes fysisk. Furesø Kommune er i forvejen i front med den digitale borgerinddragelse, og aktuelt er der planer om at gennemføre to online borgermøder den 6. maj og 11. maj. Det drejer sig om lokalplanerne for området ved Farum Kulturhus samt idrætsområdet i Farum Vest.

Da byrådet i starten af februar evaluerede Furesømodellen for borgerinddragelse, var der ingen der vidste, at situationen med corona-virus ville sætte den digitale borgerinddragelse i fokus, som den er blevet nu.

For borgmester Ole Bondo Christensen (A) er det vigtigt, at borgerinddragelsen ikke lider under, at borgerne ikke kan mødes fysisk.

”Vores model for borgerinddragelse har et særligt fokus på, at vi skal forsøge at få de grupper af borgere i tale, som vi ellers har vanskeligt ved at nå. Det er afgørende for, at vi får alle nuancer med, når vi politisk skal træffe beslutninger.” udtaler Ole Bondo Christensen.

Furesø Kommune er førende blandt landets kommuner i forhold til udviklingen af den digitale borgerinddragelse, og byrådet valgte med sin evaluering i februar at sætte ekstra skub på denne proces.

Formand for Udvalget for digitalisering og innovation, Lars Carstensen (C), er glad for den fordel, som de foregående års arbejde med digital borgerinddragelse giver Furesø Kommune.

”Vi valgte ret tidligt at satse på den digitale inddragelse, fordi vi kan se, at vi når flere borgere, end vi ellers ville, hvis vi kun holdt de traditionelle fysiske borgermøder. De sidste to år har det primært været på forsøgsbasis, men nu er det ambitionerne at rulle det ud i endnu større stil, og det er vi ved at lægge planerne for,” fortæller Lars Carstensen.

Aktuelt er der behov for at få input og bemærkninger fra borgerne i forbindelse med høringerne om boliger og erhverv ved Farum Kulturhus samt anvendelse af idræts- og fritidsområdet i Farum Vest. Borgermøderne skal afholdes 6. maj og 11. maj. Byrådet har allerede testet online mødeformen med streaming på Facebook og har derfor været prøvekaniner i den forbindelse.

Læs mere om borgermøderne på www.furesoe.dk/borgermoede

Kontakter

Ole Bondo Christensen (A), borgmester, tlf. 7216 5200
Lars Carstensen (C), viceborgmester, tlf. 7216 3997 (ikke sms)
Steen Vinderslev, kommunaldirektør, tlf. 7216 5100
Terkel Kunding, ledelseskonsulent, tlf.: 7216 4007

PRESSEMEDDELELSE - Furesø Kommune - Logo

Kilde / Logo: Furesø Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen