Forbrugerombudsmanden har indskærpet over for Smartbox Group, at forbrugere har ret til at få udbetalt værdien af elektroniske gavekort.

Smartbox har hidtil afvist at udbetale værdien af deres gavekortbokse til forbrugere, men nu har virksomheden meddelt Forbrugerombudsmanden, at den vil udbetale værdien til forbrugere, der anmoder om det.

Forbrugere har ret til at få udbetalt værdien af elektroniske gavekort efter reglerne i betalingsloven. Forbrugere kan kræve udbetaling i gavekortets gyldighedsperiode og op til et år efter udløb. Forbrugerombudsmanden har vurderet, at gavekortbokse fra Smartbox er elektroniske gavekort.

Forbrugerombudsmanden har modtaget 32 klager fra forbrugere, hvor Smartbox har afvist at udbetale værdien.

Forbrugerombudsmanden har derfor indskærpet reglerne over for Smartbox og meddelt virksomheden, at den skal udbetale værdien af de gavekortbokse, den sælger, når forbrugere anmoder om det.

Smartbox har meddelt, at virksomheden fremadrettet udbetaler værdien til de forbrugere, der anmoder om det. Smartbox udbetaler også værdien til de klagere, som Forbrugerombudsmanden har modtaget henvendelser fra, og til forbrugere, som Smartbox har afvist at udbetale til gennem de seneste tre år, medmindre forbrugerne på anden vis er blevet godtgjort.

Retten til udbetaling gælder, uanset hvilket beløb der måtte være tilbage på gavekortboksen, og uanset om forbrugeren har accepteret ombytning til en ny gavekortboks og/eller har fået forlænget gyldighedsperioden på boksen.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Forbrugerne er godt stillet ved køb af elektroniske gavekort. Det følger af loven, at forbrugere kan kræve elektroniske gavekort udbetalt op til et år efter udløb af gavekortenes gyldighedsperiode.”

Hvis du har fået afvist at få din gavekortboks fra Smartbox udbetalt de seneste tre år:

  • Kontakt Smartbox på oplevelser@smartbox.com med dine oplysninger og anmod om at få værdien af din gavekortboks udbetalt.

Hvis du har fået afvist at få andre elektroniske gavekort udbetalt de seneste tre år:

  • Hvis dit gavekort har en værdi over 1.110 kr., kan du kontakte Nævnenes Hus, som sekretariatsbetjener Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Du kan læse mere og finde klageformular her: Nævnenes Hus (naevneneshus.dk)

Lovgrundlag:

Ifølge betalingslovens § 96, stk. 2, kan indehavere af elektroniske penge inden udløbet af de elektroniske penge og op til et år efter udløbet anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi.

Efter § 96, stk. 4, kan udstedere af elektroniske penge kun kræve et gebyr i forbindelse med indløsning, hvis dette fremgår af aftalen, og hvis

  • der kræves indløsning, inden de elektroniske penges udløb,
  • aftalen mellem udstederen og indehaveren indeholder en udløbsdato, og indehaveren af de elektroniske penge opsiger aftalen inden denne dato, eller
  • der kræves indløsning mere end 1 år efter udløbet af aftalen mellem udstederen og indehaveren.

Ifølge § 96, stk. 5, skal et eventuelt gebyr svare til de faktiske omkostninger for udstederen af elektroniske penge, medmindre omkostningerne er uforholdsmæssigt høje.

Ifølge betalingslovens § 1, stk. 5, finder lovens § 96 også anvendelse på elektroniske gavekort. Reglerne gælder både elektroniske gavekort med tilgodehavender på bestemte beløb og på bestemte ydelser.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

KILDE / LOGO: Forbrugerombudsmanden. FOTO: Pressemeddelelse.dk

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen