Partierne er enige om en yderligere genåbning. Følgende gælder fra den 22. marts 2021.

– Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden efter samme model som resten af landet. Testmodel som hidtil. (Undtaget er afgangselever i kommuner med særlig høj incidens – vurderes af Epidemikommissionen.)

– Certifikatfag er i nogle erhvervsuddannelser helt centrale for uddannelsen. Undervisningen er ofte rent praktisk og kan ikke gennemføres virtuelt. Derfor gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet. Testmodel som hidtil.

– Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer udendørs. Det bemærkes, at sundhedsmyndighederne stadig har de samme anbefalinger om max 5 personer i hjemmet og begrænsning af social kontakt mv.

– Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer

– Der åbnes for udendørs gudstjenester mv. med op til 50 personer. Dette ændrer ikke på de gældende regler for indendørs gudstjenester mv.

PRESSEMEDDELELSE: Pressemøde i Statsministeriet om COVID-19

Kilde / Logo: Statsministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen