Antallet af forgæves rekrutteringer er faldet, viser den seneste rekrutteringsanalyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

I juni blev antallet af forgæves rekrutteringer opgjort til 62.640, målt over det seneste halvår, svarende til en forgæves rekrutteringsrate på 20 procent. I februar var antallet af forgæves rekrutteringer 70.300 og raten 22 procent.

Det afspejler en fortsat, men aftagende, stramhed på arbejdsmarkedet.

I halvdelen af de forgæves forsøg blev stillingen i stedet besat af en anden profil, og resten endte med ikke at blive besat.

Der er variationer mellem de enkelte regioner i den forgæves rekrutteringsrate, som er mindst på Fyn og størst i Hovedstaden. Samtidig er forskellen mellem regionerne blevet mindre, når der sammenlignes med undersøgelsen fra 4. kvartal 2018. Der er desuden store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer – generelt er de mindst i den offentlige og størst i den private sektor.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– Vi ser nu, at lidt færre virksomheder rekrutterer forgæves, og det er selvfølgelig godt, at flere kan få de kvalifikationer, de har brug for.

– Men antallet af forgæves rekrutteringer er stadig højt, og det skal vi naturligvis tage alvorligt. For denne regering er det allervigtigste at sætte ind med opkvalificering af de ledige, som i dag står udenfor arbejdsmarkedet. Her har vi en kæmpe ubrugt ressource. Det vil vi blandt andet gøre med en opkvalificeringsreform. Vi siger også, at både arbejdsgivere og lønmodtagere har et ansvar for løbende at efteruddanne sig, så vi er rustet til fremtiden.

– Det udelukker ikke, at virksomhederne også kan se til Europa efter kvalificerede medarbejdere til job på danske vilkår, hvis ikke de kan finde dem herhjemme.

– Samtidig holder vi selvfølgelig hele tiden et skarpt øje med, hvordan konjunkturerne udvikler sig. Det er dem med mindst uddannelse, der bliver hårdest ramt, hvis konjunkturerne vender, og det har vi alle sammen et ansvar for at undgå.

PRESSEMEDDELELSE: Analyse – Færre forgæves rekrutteringer

Læs rekrutteringsanalysen (PDF) 

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen