Egedal Kommunes ejendomme skal fremover sælges med klausul om at blive DGNB-guld certificerede, samt have grønne tage og p-pladser til delebiler. Det gælder både ved salg af grunde med og uden bygninger, og til beboelse og erhverv.

PRESSEMEDDELELSE – Nye bæredygtighedskrav ved salg af Egedal Kommunes ejendomme

Egedal By luftfoto januar 2021. Foto: Büro Jantzen

Egedal Kommunes Plan- og Byudviklingsudvalg og Økonomiudvalg har i april besluttet at stille nye bæredygtighedskrav, når kommunen sælger sine ejendomme. Fremover skal der ved salg af ejendomme, både til beboelse og erhverv, stilles bæredygtighedskrav om: DGNB guld, grønne tage og delebiler med tildelingskriteriet; ”økonomisk mest fordelagtigt tilbud”.

Egedal Kommune ønsker derved at opnå de største miljømæssige fordele for den mindste reduktion i kommunens salgsindtægter. Ved DGNB Guld, grønne tage og krav om p-pladser til delebiler anslås det, at det vil medføre en samlet reduktion for salgsprisen på anslået mellem 10 – 21 %.

– DGNB-guld certifikatet er en stærk markering af vores indsats for at gøre kommunen mere bæredygtig. Vi får mulighed for at give grunde og bygninger i Egedal et bæredygtigt aftryk og får sikkerhed for, at der tages hensyn til både miljø, økonomi, sociale forhold, teknik og proces, når der bygges i kommunen. Den lavere salgspris, vi må forvente at få i første omgang, ser jeg som en god investering på længere sigt, for både miljø, økonomi, og mennesker, siger Vicky Holst Rasmussen, borgmester i Egedal Kommune.

Også Ulrik John Nielsen, formand for Plan- og Byudviklingsudvalget er tilfreds med beslutningen og ambitionerne for de nye bæredygtighedskrav.

– For at opnå point til et DGNB-guld certifikatet skal der arbejdes seriøst med bæredygtighedsområder som fx. indeklima, energi, bygningsmaterialer, drift og håndtering af vand, og det bliver et rigtig godt afsæt for en mere bæredygtig udvikling af Egedal, og et håndgribeligt tegn på bæredygtighedstiltag, siger Ulrik John Nielsen, formand for Plan- og Byudviklingsudvalget.

Bæredygtighedskrav ved ethvert salg

De valgte bæredygtighedskrav vil som udgangspunkt blive pålagt ved ethvert salg. Det forventes imidlertid altid, at der tages udgangspunkt i den konkrete salgssag, og hensyn til ejendommens konkrete forhold, for eksempel om det er en bebygget eller ubebygget grund. Viser et krav at være uhensigtsmæssigt, vil det således ikke blive stillet, eksempelvis delebiler i tyndt befolket område.

Herefter vil blive taget stilling til, hvilke krav der vil være relevante at stille for at opnå den bedst mulige miljømæssige effekt. Den samlede pakke af bæredygtighedskrav kan således variere, og er ikke begrænset til de vedtagne bæredygtighedskrav; DGNB-guld, grønne tage og p-pladser til delebiler.

De nye krav til bæredygtighed ved salg af kommunale ejendomme er besluttet i Plan- og Byudviklingsudvalget og Økonomiudvalget i april 2022. Med beslutningen kan kommunen efterleve den nye ”Handleplan 2021-2025 – fra strategi til handling for Egedal kommunes Ejendomsstrategi”, som stiller større krav til bæredygtighed.

Handleplan for Ejendomsstrategi og bæredygtighedskrav i lokalplaner

Byrådet vedtog den 24. februar 2021 ”Handleplan 2021-2025 – fra strategi til handling for Egedal kommunes Ejendomsstrategi”. På denne baggrund skulle Byrådet april 2022 beslutte, hvilke bæredygtighedskrav der ved fremtidige udbud skal stilles ved salg af kommunens ejendomme.

Kommunen har indarbejdet enkelte bæredygtighedskrav i lokalplaner. Planloven giver f.eks. mulighed for at stille lokalplankrav om opsamling af tagvand til wc-skyl og tøjvask. I Egedal Kommunes kommuneplan har der siden 2017 været en retningslinje om, at lokalplaner for større samlede boligområder skal stille krav om opsamling af tagvand til wc-skyl og evt. tøjvask. Kravet kan imidlertid fraviges ved etablering af grønne tage.

DGNB guld

DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt og har derudover også afgørende vægtning på teknik og proces. Green Building Council Denmark (DK-GBC) står for DGNB-certificeringen i Danmark. Læs mere om DGNB certificering her: https://dk-gbc.dk/dgnb og https://dk-gbc.dk/certificering

PRESSEMEDDELELSE: Kendt ansigt bliver ny velfærdsdirektør

Kilde / Logo: Egedal Kommune. Foto: Büro Jantzen

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen