Regeringen har udvalgt Hillerød, Greve, Silkeborg og Aabenraa Kommune som velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet. Velfærdskommunerne skal i videst mulige omfang sættes fri af statslig regulering i beskæftigelsesindsatsen.

Det bliver Hillerød, Greve, Silkeborg og Aabenraa Kommune, der fra 2023 til og med 2026 skal være velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet.

Fra 1. juli 2023 vil de fire kommuner få størst mulig frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, så borgerne får en bedre og mere individuel indsats. Samtidig bliver det lokale ledelsesrum øget for at give mest mulig frihed til den enkelte medarbejders faglighed.

De fire kommuner er blandt andet valgt ud fra størrelse, geografi og socioøkonomi.

For at sikre borgernes grundlæggende tryghed foreslår regeringen, at der skal gælde nogle få, men fundamentale hegnspæle for velfærdsaftalerne. Det handler fx om kommunernes myndighedsansvar og formålet med beskæftigelsesindsatsen, men det handler også om ydelser til borgerne – fx kontanthjælp eller dagpenge – som heller ikke bliver berørt.

Den konkrete model for aftalerne og hegnspælene skal nu forhandles med de relevante forligskredse på beskæftigelsesområdet. Forhandlingerne begynder i midten af september.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– Jeg er glad for, at de fire kommuner har søgt og påtaget sig den vigtige opgave at kaste sig over beskæftigelsesindsatsen på en helt ny måde. Jeg føler mig overbevist om, at det bliver til borgernes fordel. Derfor glæder jeg mig også til at blive inspireret og følge med i, hvordan de fire kommuner griber det an. 

– Jeg hæfter mig ved, at halvdelen af alle landets kommuner har søgt om at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet. I mine øjne viser det, at landets kommuner både er klar til og villige til at gøre noget nyt. Men det viser så sandelig også, at der er behov for at gøre noget grundlæggende anderledes.

– I regeringen er vi meget opmærksomme på kompleksiteten i beskæftigelseslovgivningen og de mange stive proceskrav. Jeg er heller ikke i tvivl om, at det er en væsentlig årsag til, at særligt nogle syge borgere har følt sig kontrolleret og uværdigt behandlet. Derfor er regeringen i gang med at se på, hvordan vi kan sikre, at der kommer mindre detailregulering og færre proceskrav på beskæftigelsesområdet. Det skal skabe rum for at få fagligheden tilbage i centrum og finde lokale løsninger, som er målrettet den enkelte borgers behov og situation.

Helle Gade, borgmester i Silkeborg Kommune, siger:

– Gennem det seneste årti har vi i Silkeborg udviklet en effektiv beskæftigelsesindsats med tæt involvering af borgere og virksomheder, høj faglighed hos medarbejderne og et stærkt samarbejde med erhvervsliv og organisationer. Byrådet har en klar politisk ambition om at hjælpe flest mulige borgere med at finde en plads på arbejdsmarkedet og hjælpe virksomhederne med adgang til kvalificeret arbejdskraft. Vi glæder os til at være med til at vise nye veje for beskæftigelsesindsatsen til gavn for både borgere og virksomheder.

Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune, siger:

– Jeg er virkelig glad for, at Hillerød Kommune er udvalgt til at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet. Vores Jobcenter er helt parat og fuld af ideer. Hillerød Jobcenter har høj kvalitet, og kan nu få lov til at finde nye løsninger sammen med mennesker og virksomheder, så flere kan finde et arbejde og blive en del af et fællesskab.

Jan Riber Jakobsen, borgmester i Aabenraa Kommune, siger:

– Vi glæder os til at være rollemodeller på et område, hvor vi de seneste otte år har gode resultater og erfaringer. Vi er beærerede at blive udpeget som frikommune, og vi er klar til at gå i gang.

Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune, siger:

– Jeg glæder mig meget til at gøre op med de rigide regler, som præger beskæftigelsesindsatsen i dag. Det er på tide at sætte mennesket over systemet.

Pressemeddelelse - Beskæftigelsesministeriet - Logo

KILDE / LOGO: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen