Københavns Byret har idømt Carlsberg Danmark A/S en bøde på 500.000 kroner for at have vildledt forbrugerne ved ikke tydeligt at oplyse, at der var tale om reklame, da bryggeriet lancerede en kampagne for det fiktive parti ”Fadølspartiet”.

PRESSEMEDDELELSE – Bøde på 500.000 kroner for skjult reklame

Carlsberg skal betale en bøde på en halv million kroner for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame. Det har Københavns Byret afgjort.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i 2019 Carlsberg for reklamekampagnen om det fiktive politiske parti ”Fadølspartiet” på hjemmesiden ”www.fadølspartiet.dk/www.redfadøllen.nu”, herunder i en række YouTube-videoer, på Facebook-siden ”Fadølspartiet” og på plakater med slogans for ”Fadølspartiet”.

Ifølge markedsføringsloven skal en reklame klart fremstå som en reklame. Det fremgik ikke tydeligt af Carlsbergs markedsføring af ”Fadølspartiet”, at der var tale om en kommerciel kampagne.

Forbrugerombudsmanden blev i 2017 opmærksom på kampagnen om ”Fadølspartiet”, da den blev omtalt i Berlingske Business’ artikel ”Kaos eller fadøl: Carlsbergs politiske parti kan være ulovlig markedsføring”.

Københavns Byret afsagde dom den 16. december 2021. Retten fandt, at den kommercielle hensigt med fadølskampagnen ikke fremgik klart af hjemmesiden ”www.fadølspartiet.dk/www.redfadøllen.nu” og plakaterne i de perioder, hvor navnet Carlsberg slet ikke stod på hjemmesiden og plakaterne. Det blev heller ikke oplyst på anden måde, at ”Fadølspartiet” var en reklamekampagne. Retten skriver blandt andet:

”Fra lanceringen den 15. juni 2017 og frem til den 17. juli 2017 var materialet ikke forsynet med afsender eller på anden måde angivelse af Carlsberg Danmark A/S’ navn eller anden påtegning som ”annonce” eller lignende, der kunne indikere, at der var tale om reklamemateriale.

Uanset materialet fremstår karikeret og i en humoristisk tone, finder retten ikke, at tiltalte klart har oplyst den kommercielle hensigt ved lanceringen af ”Fadølspartiet”, der heller ikke på anden måde tydeligt fremgår af sammenhængen, med omtalen af et fiktivt politisk parti, hvilket må have stået klart for Carlsberg, der er et kendt brand med stor reklameaktivitet.

Retten finder, at kampagnen i sin opfordring til at drikke mere øl, er egnet til væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren til at købe mere øl frem for produkter, der er konkurrerende med øl.

På denne baggrund findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen i dette forhold.”

Carlsberg blev derimod frifundet for at have overtrådt forbuddet på hjemmesiden og Facebook efter at have tilføjet Carlsbergs navn, adresse og cvr-nummer sammen med en oplysning om, at ”Fadølspartiet” var støttet af Carlsberg og Tuborg. På nye plakater havde Carlsberg tilføjet teksten ”Fadølspartiet støttes af Carlsberg og Tuborg”. Retten udtaler blandt andet:

I de omhandlede perioder var hjemmesiden forsynet med en fast bjælke, hvor selskabets navn og adresse og cvr-nummer var anført til venstre, og der med mindre bogstaver midt på var anført ”Fadølspartiet støttes af Carlsberg og Tuborg”. Ved angivelsen af Carlsberg i sammenhæng med materialet, der som anført fremstår karikeret og humoristisk og alene indeholdende et budskab om at drikke mere øl, finder retten, at tiltalte klart har oplyst den kommercielle hensigt med kampagnen. Det forhold, at der er anført ”støttet af” findes ud fra sammenhængen, og den måde materialet fremstår på, ikke at være egnet til at vildlede forbrugeren.”

Ved fastsættelsen af bødens størrelse lagde Københavns Byret blandt andet vægt på, at der var tale om massiv eksponering i flere medier.

Dommen kan ankes af Carlsberg.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Københavns Byrets dom understreger, at forbrugerne ikke må kunne komme i tvivl om, hvorvidt en kampagne er kommerciel – heller ikke selv om den er humoristisk.”

 ”Vi skal som forbrugere kunne have tillid til, at reklamer fremstår som reklamer. Derfor er det overordentligt vigtigt, at forbuddet mod skjult reklame bliver efterlevet. Det er baggrunden for, at vi politianmeldte Carlsberg.”

Retsgrundlaget – forbuddet mod skjult reklame:

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 4, skal erhvervsdrivende klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame.

Derfor skal det være tydeligt og gennemskueligt, når forbrugere ser en reklame.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden. Foto: Pressemeddelelse.dk

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen