Forskere i regi af Region Hovedstadens Biobank vil i de kommende dage sende breve ud til 300.000 borgere for at informere om, at forskning i deres gemte blodprøver kan være altafgørende for at udvikle nye og bedre behandlinger.

Det kan vise sig at være afgørende for udviklingen af bedre behandlinger til en række personer med fx hjertekarsygdomme, gigt, knogleskørhed eller barnløshed, at forskere fortsat får mulighed for at anvende blodprøver til forskning.

Via et brev i e-Boks eller i postkassen bliver over 300.000 personer i Region Hovedstaden i de kommende dage derfor informeret om, at deres blodprøverester opbevares i Region Hovedstadens Biobank – og fortsat kan blive anvendt til at forske i forskellige sygdomme og behandlinger til gavn for patienter nu og i fremtiden.

Ifølge forskningsleder i Region Hovedstadens Biobank, professor og overlæge Sisse Ostrowski fra Rigshospitalet, har den teknologiske udvikling i fx genforskningen betydet, at mulighederne for at forske i blodprøvedata er kraftigt udvidet. Derfor er det vigtigt at informere alle personer om, hvordan deres blodprøver nu kan anvendes, og hvorfor de har en uvurderlig stor værdi for forskningen.

– Visionen med Region Hovedstadens Biobank er at forske i årsager til sygdom og årsager til, at nogle mennesker har større risiko for nogle sygdomme, end andre har. Gennem denne forskning har vi bl.a. fundet gen-varianter, der har betydning for, hvem der får alvorlige bivirkninger af blodtrykssænkende medicin. Budskabet er, at materialet i biobankerne i høj grad kan hjælpe de næste patienter, siger Sisse Ostrowski.

Hun forklarer, at alle deltagerne i brevet informeres grundigt om muligheden for at bruge Vævsanvendelsesregisteret, hvor man som borger altid kan registrere, hvis man ikke ønsker, at ens data eller væv skal kunne anvendes til forskning.

Skræddersyet medicinsk behandling

For personer med hjertekarsygdomme kan mere viden om arvelige (genetiske) faktorer eller livsstilsfaktorer være afgørende for valg af behandling og forebyggelse til den enkelte person, fremhæver Henning Bundgaard, som er professor i kardiologi ved Rigshospitalet. Han er en af de forskere, som kan se store perspektiver i biobank-forskningen.

– Vi forventer, at disse studier kan bidrage til, at vi i sundhedsvæsenet bliver langt bedre til at identificere dem, der er i risiko for at udvikle alvorlige hjertekarsygdomme – og at tilbyde dem en væsentlig mere skræddersyet medicinsk behandling med større effekt og færre bivirkninger, siger Henning Bundgaard.

Han fremhæver, at forskningen samtidig forventes at kunne påvise, hvem der IKKE er i risiko for at udvikle hjertesygdomme, og som derfor kan klare sig helt uden eller med langt mindre medicin og færre opfølgende lægekontroller.

Danske sundhedsdata skaber værdi

Region Hovedstadens Biobank begyndte med at indsamle blodprøverester i 2009, og på nuværende tidspunkt rummer den restprøver fra mere end 425.000 patienter. Samlingen udvides stadig med ca. 40.000 prøver om året og bliver brugt til en række målrettede forskningsprojekter.

Ifølge formanden for Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S), er biobanken et godt eksempel på, at danske sundhedsdata er af høj kvalitet og kan skabe stor værdi. Samtidig er det et område, hvor samfund, patienter og forskere har en fælles interesse i at bakke op om sundhedsforskningen, mener han.

– Vi håber på at få befolkningens tillid og opbakning til projektet. Data fra Region Hovedstadens Biobank er nødvendige, hvis vi vil tilbyde bedre og mere præcis behandling til de mange danskere, der allerede er syge eller i høj risiko for at blive syge. Der er god grund til at tro, at vi samtidig vil kunne spare et presset sundhedsvæsen for en del omkostninger, hvis vi målretter forebyggelse og behandling mere præcist, end vi gør i dag, siger Lars Gaardhøj.

FAKTA: Region Hovedstadens Biobank

Region Hovedstadens Biobank (Copenhagen Hospital Biobank) er en del af Region Hovedstadens Blodbank og blev etableret i 2009 for at effektivisere og standardisere indsamling, opbevaring og bearbejdning af blodprøver til forskning, fx i genetikkens betydning for sygdomme. 

– Ud over driften af Region Hovedstadens Biobank huser Biobanksenheden også Det Danske Bloddonorstudie.  Projektet har som mål at virke til gavn både for bloddonorer og danske patienter i bekæmpelsen af sygdomme. Biobanksenheden indsamler også prøver med flere andre større og mindre biobanker.

– Der er i øjeblikket indsamlet blodprøverester fra mere end 425.000 patienter.

Læs mere om Region Hovedstadens Biobanks indsamling af prøver til forskning her:
Regionh.dk/biobank

Yderligere oplysninger via Region Hovedstadens pressevagt: tlf. 70209588.

PRESSEMEDDELELSE: Borgere bliver bedt om at bruge videoopkald ved akut sygdom og skade

Kilde / Logo: Region Hovedstaden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen