Næsten alle, der søger, får tilkendt seniorpension. Det viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet. De fleste kommer fra sygedagpenge eller andre offentlige ydelser. Til gengæld kommer meget få fra beskæftigelse.

Ved udgangen af maj havde 1759 mennesker fået tildelt seniorpension, mens 74 havde fået afslag. Det svarer til, at 96 procent af dem, der søger, kommer på ordningen. Zoomer man ind på, hvor de pågældende kommer fra, så kan man se, at langt de fleste kommer fra andre offentlige ydelser som fx sygedagpenge (33,5 procent), fleksjob (17 procent) og jobafklaringsforløb (15 procent), mens det er 2,8 procent, der går fra job til seniorpension.

– Det er rigtig godt, at langt flere syge får seniorpension end med den gamle ordning, som var alt for svær at få. Derfor er jeg glad for seniorpensionsaftalen, som Socialdemokratiet er en del af.

– At kun 2,8 procent går fra job til seniorpension viser samtidig med al tydelighed, at ordningen på ingen måder kan stå alene, og at der er behov for en ret til tidlig pension for alle dem, der er kommet tidligt ind på arbejdsmarkedet og haft mange år med fx hårdt fysisk arbejde. Det er ikke retfærdigt, at man skal være slidt ned til sokkeholderne, for at man kan trække sig tilbage.

– Derfor vil regeringen snart fremlægge vores udspil til en ret til tidlig pension. Præcist som vi har lovet i valgkampen. Og denne opgørelse er med til at sætte en tyk streg under, hvorfor det er nødvendigt.

Man kan kun opdele tildelingerne af seniorpension på, hvor man kommer fra, frem til og med april. Ved udgangen af april havde 1621 fået seniorpension.

Opgørelsen er vedhæftet.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830.

Pressemeddelelse - Beskæftigelsesministeriet - Logo

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen