På Botilbuddet i Vester Hassing og aktivitetstilbuddet Værkstedet i Hammer Bakker er der konstateret tilfælde af smitte med COVID-19.

Aalborg Kommune har hen over weekenden konstateret tilfælde af smitte med COVID-19 på Botilbuddet i Vester Hassing og aktivitetstilbuddet Værkstedet i Hammer Bakker. Der er tale om to isolerede smittetilfælde.

Botilbuddet i Vester Hassing

På Botilbuddet i Vester Hassing er tre medarbejdere og en borger hen over weekenden testet positive for COVID-19. Derudover er tre medarbejdere sendt hjem, og seks beboere isoleret i eget hjem som nære kontakter, indtil de er testet negativ for COVID-19. Alle andre beboere og ansatte er sendt til test, og botilbuddet er midlertidigt lukket for besøg både i egen bolig og i besøgsteltet, indtil der er svar på alle tests.

Botilbuddet i Vester Hassing har 30 boenheder fordelt i fem grupper. Beboerne er voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Aktivitetstilbuddet Værkstedet i Hammer Bakker

På aktivitetstilbuddet Værkstedet i Hammer Bakker er en medarbejder og en borger testet positiv for COVID-19. Værkstedet er lukket, indtil alle medarbejdere og borgere testet for COVID-19 og har modtaget testsvar.

Værkstedet i Hammer Bakker er et aktivitetstilbud for mennesker med handicap. Cirka 50 borgere har deres daglige gang i Værkstedet. Under den midlertidige lukning etablerer Ældre- og Handicapforvaltningen aktivitetstilbud for de berørte borgere i deres botilbud.

Nedlukning nødvendig

  • Beboere og brugere i de to tilbud er mennesker, som vi er særligt opmærksomme på at passe ekstra godt på, fordi de er meget udsatte i tilfælde af smitte med coronavirus. Derfor har vi valgt at lukke helt ned midlertidigt, indtil vi har fuldt overblik over de to smitteudbrud, siger Jan Nielsen fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

Han understreger, at kommunen har været i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som ikke har anbefalinger til flere tiltag på nuværende tidspunkt.

Alle berørte borgere og pårørende har fået direkte besked om den midlertidige nedlukning.

Forebyggende test af medarbejdere

Fra torsdag til søndag i denne uge tester Ældre- og Handicapforvaltningen 4.000 medarbejdere forebyggende. Formålet er at undgå, at medarbejdere møder på arbejde, hvis de er smittet, men ikke har symptomer på COVID-19. Forvaltningens medarbejdere skal herefter testes løbende hver anden uge.

  • Vi forventer, at vi vil se flere mindre nedlukninger som følge af den første store testrunde. Men samtidig håber vi også, at vi på den måde kan nå at forebygge en spredning til både borgere og andre medarbejdere, siger Jan Nielsen.

Kontaktinformation

Jan Nielsen, direktør, Ældre- og Handicapforvaltningen, mobil 2520 5405, jan.nielsen@aalborg.dk

Anna K. Mollerup, kommunikationskonsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen, mobil 2520 5401, mollerup@aalborg.dk.

PRESSEMEDDELELSE: Frihedsfest 2020 bliver hele Nordjyllands fejring af friheden

Kilde / Logo: Aalborg Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen