Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

Partierne er med den nye aftale enige om, at de ekstra midler skal gå til nye klimatilpasningsprojekter og grønne job i udvalgte fattige lande i Afrika, og et styrket samarbejde med Indonesien om omstilling til grøn energi. Hvis projekterne viser sig bæredygtige, kan de både skaleres op, udbredes til andre lande og på sigt inspirere resten af verdenssamfundet til at bedrive grøn udviklingspolitik på en ny måde.

Der er konkret tale om fire projekter, som omhandler bedre vandforsyning i Mali, flere decentrale solcelleanlæg i Uganda, myndighedssamarbejde med Indonesien om den grønne omstilling og en innovativ pulje til danske NGO’er, som skal inspirere dem til at tænke i nye grønne løsninger.

Udviklingsminister Rasmus Prehn siger: 
”Partierne skal have stor tak for dels at skubbe på, så vi med finansloven fik ekstra klimamidler, dels for at gå så konstruktivt ind i forhandlingerne. De økonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien har ramt det afrikanske kontinent hårdt. Men hvis vi tør og samtidig er dygtige og nytænkende, kan det være en mulighed for at give kontinentet en grøn genstart af økonomien og skabe vedvarende energikilder og grønne jobs. Vi må ikke glemme klimaet selv i krisetider”

Anne Sophie Callesen (RV) siger:
”De 150 mio. kr. til klimabistand var et væsentligt aftryk på finansloven for Radikale Venstre, fordi vi fik taget et første skridt mod igen at give nye og additionelle midler til at bekæmpe klimaforandringer i udviklingslandene. Jeg er derfor glad for, at vi nu igangsætter nye klimatilpasningsprojekter i blandt andet Mali og Uganda, hvor Danmark virkelig kan gøre en forskel. Samtidigt glæder jeg mig over, at vi får igangsat et nyt myndighedssamarbejde i Indonesien, hvor vi kan inspirere til grønne løsninger.”

Rasmus Nordqvist (SF) siger: 
”Klimakrisen er en realitet, og selv om vi allerede herhjemme ser de første konsekvenser, er det verdens fattigste, der bliver ramt først og hårdest. Derfor er det vigtigt at få udmøntet midlerne fra finansloven til klimabistand, som nu gennem meget konkrete projekter skal gøre en forskel. Det har været afgørende for SF, at klimatilpasningen styrkes, så vi hjælper nogle af verdens mest udsatte med at leve med klimakrisen, samtidig med at vi sikrer arbejdet med den grønne omstilling.”

Christian Juhl (EL) siger:
”Den rige verdens måde at leve på er hovedårsagen til klimakrisen. Men det er menneskene i den fattigste del af verden der rammes hårdest. Derfor er klimabistand fra verdens rigeste lande nødvendig. Og det haster. Det er godt. at vi har sikret 150 mio. kr. til fire vigtige aktiviteter. Jeg er glad for at danske NGOer er indregnet i aftalen.”

Torsten Gejl (Å) siger:
”Vi er forpligtede til at hjælpe udviklingslandene med klimabistand, så de kan løfte deres levestandard på en mere klimavenlig måde, end vi har gjort i den vestlige verden. Og det er det vi gør her med støtte til en række lokale bæredygtige udviklingsprojekter.”

Daniel Toft Jakobsen (S) siger:
”Jeg er overbevist om, at de her projekter kommer til at gøre en forskel. Både for klimaet og nogle af dem, som rammes hårdest af klimaforandringerne. Jeg håber, at projekterne samtidig kan være med til at inspirere andre lande til at kaste sig endnu mere ind i den globale klimakamp.”

Baggrund

Klimabistanden gives til følgende pionerprojekter:
 
55 mio. kr. til vand, energi og landbrug i skrøbelige grænseområder mellem Mali, Burkina Faso og Niger
De skrøbelige områder i grænseregionen mellem Mali, Burkina Faso og Niger er meget sårbare over for klimaforandringer. Områderne oplever lange perioder med tørke og oversvømmelser. Samtidig er områderne ramt af konflikter med intern fordrivelse til følge.
Der igangsættes projekter, der støtter opbygningen af klimasikret infrastruktur i landbruget og øger adgangen til rent vand og energi.

37,5 mio. kr. til decentral solenergi i Uganda
Der gives støtte til ”Beyond the Grid Fonden”, der etablerer solceller i udkantsområder, hvor befolkningen ikke er koblet til det nationale el-net. Det forventes, at Danmarks støtte på 37,5 mio. kr. vil bidrage til at projektet samlet giver ca. en halv million ugandere adgang til vedvarende energi, der kan sikre elektrisk lys og opladning af eksempelvis mobiltelefoner og andre simple elektriske apparater.

20 mio. kr. til NGO’ers arbejde med innovativ klimatilpasning
Der udbydes en pulje, som danske NGO’ers kan søge med henblik på at tænke i nye, innovative grønne klimaløsninger, der samtidig har fokus på at skabe nye grønne jobs i lokalområder.

37,5 mio. kr. til samarbejde med Indonesien om den grønne omstilling
Indonesien er et land i voldsom økonomisk vækst, hvilket bidrager til fattigdomsbekæmpelse og stigning i levestandarden. Men landet er samtidig verdens sjette største udleder af drivhusgasser, og udledningen forventes at stige i de kommende år.
Der gives 37,5 mio. kr. til at styrke samarbejdet mellem Danmark og Indonesien, hvilket bidrager til en bæredygtig udvikling i landet.

Danmarks udviklingsbistand vil med de ekstra 150 mio. kr. klimabistand komme op på 0,71 af BNI i 2020. Den samlede ”grønne udviklingsbistand” i 2020 forventes at blive ca. 2,5 mia. kr.

Kontakter

For yderligere information/pressekontakt

Magnus Ulveman, Pressechef til udviklingsministeren

Tlf: +45 29 43 95 23

Anne Sophie Callesen, Radikale Venstre

Tlf: +45 61 62 41 20

Rasmus Nordqvist, Socialistisk Folkeparti

Tlf: +45 61 62 46 55

Christian Juhl, Enhedslisten

Tlf: +45 61 62 50 98

Torsten Gejl, Alternativet

Tlf: +45 61 62 46 51

Daniel Toft Jakobsen, Socialdemokratiet

Tlf: +45 61 62 44 51

PRESSEMEDDELELSE: Kronprinsparret besøger Polen den 25. november

Kilde / Logo: Udenrigsministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen