Fra næste år er der ryddet op i unødige krav og regler i beskæftigelsesindsatsen, og man skal ikke længere søge job, når man har et på hånden. Med Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats bliver sagsgangene mere enkle og nemmere at forstå.

Ledige og sagsbehandlere i kommuner og a-kasser vågner efter nytår op til et forandret beskæftigelsessystem, der er mere enkelt at forstå.

For de ledige er det slut med at skulle søge job, når man allerede har et job på hånden eller er på vej på barsel eller pension. Kravet om jobsøgning de sidste seks uger før, man forlader ledighedskøen, bliver fjernet. Det fjerner meningsløse jobsøgninger for både ledige og virksomheder. Samtidig fjernes også reglerne om, at man som ledig mindst én gang om ugen skal gå på Jobnet for at tjekke jobopslag.

Der bliver færre proceskrav, hvilket betyder, at det kommer til at handle mindre om at opfylde krav om, at samtalerne afholdes inden for bestemte datoer, og mere om at få ledige i beskæftigelse eller uddannelse. Der bliver kun et fast lovkrav – fire samtaler inden for det første halve år.

Sagsbehandlerne får mere frihed til en individuel tilpasset beskæftigelsesindsats, da ledige er forskellige, og samme indsats derfor ikke virker for alle. I stedet for at den ledige får indsatser, fordi der er krav om aktivering på bestemte tidpunkter, så får de ledige frem over indsats, når det giver mening.

Som et forsøg får udvalgte a-kasser lov til at vise, hvad de kan, når de overtager en del af ansvaret fra landets jobcentre med at hjælpe ledige i job. På den måde kommer a-kassernes kendskab til de enkelte brancher mere i spil.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

– Jeg ser frem til, at beskæftigelsesindsatsen kommer til at give mere mening for den enkelte. Det er vigtigt for værdigheden i og tilliden til beskæftigelsessystemet. Samtidig viser vi større tillid til sagsbehandlerne, som får mere spillerum og i langt højere grad kan tilrettelægge en individuel indsats for den ledige.

– Vi skal have flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet ind i et fællesskab på en arbejdsplads. Ud af hjemmet og ind på arbejdsmarkedet. Alle har ret til en kollega, og det er jeg overbevist om, at den nye beskæftigelsesindsats vil hjælpe med til.

– Jeg glæder mig også til at se, hvordan a-kasserne vil løfte det nye ansvar, de får. Det bliver spændende at se, hvad det betyder, at de kan gå i gang allerede i opsigelsesperioden og i øvrigt kan bringe deres branchekendskab i spil.

–  Med loven er der samtidig aftalt et skærpet tilsyn med kommunernes indsats. For selvom, kommunerne får frihed, så skal de ikke efterlade borgerne passive og uden kontakt. I sidste ende kan kommunerne blive sat under administration med centralt fastsatte krav til indsatsen, hvis de ikke lever op til de ansvar, der følger med de større frihedsgrader.

PRESSEMEDDELELSE: Fra det nye år – slut med at søge job, når man har et på hånden

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen