Forbrugerombudsmanden har politianmeldt cafékæden Original Coffee ApS for at overtræde kontantreglen i betalingsloven. Caféerne i kæden har flere gange afvist at modtage kontanter som betaling.

Forbrugerombudsmanden har modtaget en række klager over, at cafékæden Original Coffee har afvist at tage imod kontanter som betaling. Ifølge betalingsloven skal en virksomhed som udgangspunkt tage imod kontanter mellem kl. 06.00 og 22.00, medmindre der er tale om fjernsalg eller et ubemandet selvbetjeningsmiljø.

Kunderne, der har klaget til Forbrugerombudsmanden, blev afvist ved kassen hos Original Coffee, bl.a. med begrundelserne, at caféen ikke havde byttepenge, og at caféen ikke modtog kontanter p.g.a. risikoen for indbrud.

Original Coffee har oplyst, at de ikke tog imod kontanter i caféerne, bl.a. af hensyn til smittefaren i forbindelse med coronapandemien samt risikoen for indbrud. Kontantreglen tager allerede højde for risikoen for tyveri og indbrud ved at begrænse kontantpligten til dagtimerne.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt kæden i december 2021. Original Coffee har efterfølgende meddelt Forbrugerombudsmanden, at de fremover vil tage imod betaling med kontanter.

I 2021 politianmeldte Forbrugerombudsmanden også to andre virksomheder for at overtræde kontantreglen i betalingsloven. Den ene sag angik en burgerkæde, som flere gange havde afvist kontant betaling. Sagen er blevet afsluttet af politiet, efter burgerkæden er taget under konkursbehandling. Den anden politianmeldelse vedrører en isbutik, der drives af en enkeltmandsvirksomhed. Forbrugerombudsmanden havde siden isbutikkens åbning modtaget en række klager over, at isbutikken ikke tog imod kontanter.

Flere andre virksomheder i restaurationsbranchen, som ikke har taget imod kontanter i en periode, har fået indskærpet kontantreglen af Forbrugerombudsmanden.

Overtrædelse af kontantreglen kan straffes med en bøde.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Som udgangspunkt skal alle tage imod kontant betaling, medmindre der kun er selvbetjening, eller man handler på nettet. Virksomheder kan ikke tilsidesætte kontantreglen af frygt for indbrud, corona eller af andre årsager.”

Lovgrundlag:

Ifølge betalingslovens § 81, stk. 1, har betalingsmodtagere pligt til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter såsom betalingskort eller mobilbetaling.

Pligten til at modtage kontanter gælder ikke ved fjernsalg, som fx salg via internettet. Kontantreglen gælder heller ikke ved betalinger i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, som fx ubemandede benzinstationer, jf. betalingslovens 81, stk. 2.

Det er ifølge betalingslovens § 81, stk. 3, muligt at begrænse det tidsrum, hvor en betalingsmodtager er forpligtet til at tage imod kontanter, til kl. 06.00 til 20.00, hvis ens virksomhed er beliggende i et af de områder, som erhvervsministeren har udpeget som særligt røveriudsatte områder.

Hvis en virksomhed ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal Finanstilsynet underrettes om det forinden, jf. betalingslovens § 81, stk. 4.

Overtrædelse af kontantreglen kan straffes med bøde, jf. betalingslovens § 152, stk. 2.

Pressekontakt:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden. Foto: Pressemeddelelse.dk

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen