Egedal Kommune har sendt opgaven om et nyt spændende skoleprojekt i EU-udbud. Egedal Kommune søger en dedikeret byggepartner til renovering og modernisering af kommunens skoler i et tæt strategisk partnerskab med kommunens bygherreorganisation.

PRESSEMEDDELELSE: Nyt spændende skoleprojekt i EU-udbud

Egedal Kommune ønsker i et tæt samarbejde med en strategisk byggepartner at gennemføre helhedsrenoveringer af kommunens skoler. Vores idéelle byggepartner består af et team af totalentreprenør, ingeniør og arkitekt.

Målet med skoleprojektet

Kommunen ønsker at styrke læring, trivsel og udvikling på både skole- og dagtilbudsområdet. Skolernes fysiske rammer skal moderniseres og arealerne skal udnyttes klogere og mere multifunktionelt. Samtidig er der fokus på at øge sambrug og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer gennem helhedsrenovering, modernisering og udbygning.

Egedal Kommune udbyder et strategisk partnerskab med en øvre ramme på 400 mio. kr. Heraf er der øremærket 250 mio. kr. til at skabe kreative læringsmiljøer for børn og unge på de første fire af kommunens skoler i perioden 2021-2024.

Læs udbudsmateriale og byd på udbudsportalen Mercell

Du kan du læse udbudsmaterialet og byde på opgaven via udbudsportalen Mercell under ”Byggepartnerskab – Egedal – Rammeaftale om strategisk partnerskab – udbud”, og byde via dette link: https://permalink.mercell.com/123328311.aspx

Der vil være en indledende prækvalifikation efterfulgt af en tilbudsfase.

– Vi har i februar annonceret, at skoleprojektet ville blive udbudt, og vi er glade for, at der, allerede inden udbuddet blev lagt på Mercell, har været stor interesse for projektet og den nye samarbejdsform, siger Sune Impgaard Schou, By- og Erhvervsdirektør i Egedal Kommune.

Informationsmøde

Egedal Kommune afholder et informationsmøde, hvor der vil blive givet en supplerende præsentation af udbuddet og være adgang til at stille spørgsmål:

Dato: 17. marts 2020, kl. 15.00 – 16.30
Sted: Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

For yderligere information kontakt

Katrine Madsen, afdelingsleder i Byg, Center for Ejendomme og Intern Service, Egedal Kommune, mobilnummer: 7259 6233, eller centerchef Mette Mylin på mobil 7259 6200.

Læs mere på egedalkommune.dk/byggepartner

PRESSEMEDDELELSE: Nyt spændende skoleprojekt i EU-udbud

Kilde / Logo / Grafik: Egedal Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen