Igen i år har Sikkerhedsstyrelsen testet en række fyrværkeriraketter. På baggrund af testene er der givet påbud om salgsstop på syv af raketterne. Branchen skal stramme op på egenkontrollen.

PRESSEMEDDELELSE: Fyrværkeribranchen skal stramme op på egenkontrol
Sikkerhedstyrelsens medarbejdere tester fyrværkeri. Foto: Palle Peter Skov ©2009

Hvert år tester Sikkerhedsstyrelsen fyrværkeri til salg på det danske marked. Testene foregår primært før sæsonen, så eventuelt farligt fyrværkeri bliver taget af markedet, før forbrugerne får fat i det.

I 2019 har styrelsen testet 43 raketter. Netop testen af raketter giver anledning til at bede branchen om at stramme op på egenkontrollen.

– Igen i år ser vi, at omkring hver femte raket ikke lever op til kravene. Det er ikke godt nok. Branchen skal sikre sig, at det fyrværkeri, de importerer og sælger til danskerne, lever op til reglerne, siger kontorchef Lone Brose.

Raketterne blev testet på deres funktion. Ved funktionstest undersøger Sikkerhedsstyrelsen blandt andet, at raketterne flyver op i luften i den korrekte vinkel, så de ikke er til fare for tilskuere og omgivelser, og at raketterne ikke sprænger, før de er langt nok oppe i luften.

De fejl, der blev fundet ved funktionstesten, var forkert vinkel, for tidlig sprængning og for tungt nedfald. En enkelt raket havde en spids ”snude”. Det medførte, at den virkede som et projektil og gennemborede et plastikbord under testen.

Al fyrværkeri til salg på det danske marked skal være CE-mærket og have gennemgået og bestået test af en uafhængig tredjepart. Det er importøren af raketterne, som er ansvarlig for det. De raketter, som der er påbudt salgsstop på i 2019, var alle blevet testet og mærket. Men det holdt altså ikke vand, da de blev testet af Sikkerhedsstyrelsen.

Derfor opfordrer styrelsen importører og fabrikanter til at stramme op på egenkontrollen.

– Uanset hvad så skal man som importør eller fabrikant sikre sig, at fyrværkeriet lever op til kravene. Selvom produkterne er testet af et bemyndiget organ, har man produktansvaret og skal sikre sig, at raketterne ikke er farlige, uddyber kontorchefen.

Resultater af test af raketter:

2019
Antal testede: 43
Fejlede: 7

2018
Antal testede: 27
Fejlede: 10

2017
Antal testede: 14
Fejlede: 2

PRESSEMEDDELELSE: Fyrværkeribranchen skal stramme op på egenkontrol

Kilde / Logo: Sikkerhedsstyrelsen. Foto: Palle Peter Skov ©2009.

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen