Guldborgsund Kommune har oversat FN´s globale Verdensmål, så de giver mening helt lokalt og kommunen har netop lavet et øjebliksbillede, der viser nogle eksempler på hvordan der arbejdes med målene. Det nuværende byråd besluttede helt fra deres start i 2018, at verdensmålene skulle være strategiske pejlemærker og den netop offentliggjorte rapport viser hvor langt arbejdet er kommet.

PRESSEMEDDELELSE: Guldborgsund Kommunes arbejde med FN’s verdensmål sat under lup

”Med denne samling af cases er det blevet synligt, at vi bidrager positivt til alle de 17 verdensmål – både i kommunen, men i særdeleshed med mange af vores samarbejdspartnere. Det har været fantastisk at opleve, at så mange har taget målene til sig og arbejder dybt seriøst med dem. Kommunen kan komme en del af vejen, men når så mange foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.fl. også er med, ja så er det virkelig stærkt” siger udvalgsformand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget Peter Bring-Larsen.

Verdensmålene er ambitiøse og brede og handler om alt fra sundhed, uddannelse, social lighed, grøn energi, partnerskaber og meget mere. Men det være vanskeligt at danne sig et overblik over resultaterne og indsatsen. Derfor blev administrationen midt i byrådsperioden bedt om at samle eksempler på verdensmål indsatser i en statusrapport, der kan illustrere, hvordan vi i Guldborgsund Kommune arbejder med målene.  Samtidig har kommunen deltaget i et forskningsprojekt, hvor indsatsen med verdensmålene bliver sat under lup og sammenlignet med andre kommuner. Dette blev sat til debat ved dagens møde i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.

Ph.d.-forsker Jannik Egelund fra RUC, som både har kommunerne Gladsaxe, Vejle og Guldborgsund som case for sit forskningsprojekt om kommuners arbejde med Verdensmål, var glad for at deltage ved dagens udvalgsmøde. ”Kommunerne er en meget vigtig aktør for Danmarks arbejde med verdensmålene. En af mine pointer til udvalget var, at de skal blive skarpe på, hvad det er Guldborgsund skal have ud af arbejdet med verdensmålene, og hvordan de kan bruge verdensmålene til at løfte ambitionerne for den bæredygtige udvikling”.

Udvalget tog god imod de pointer, som Jannik præsenterede. ”Det var en øjenåbner at drøfte vores arbejde med verdensmålene”, siger udvalgsformand Peter Bring-Larsen. ”På den ene side kan vi se, at vi allerede gør meget og er nået langt. Samtidig er vi opmærksomme på, at verdensmålene jo ikke kun bør handle om at konstatere, at alt det vi gør er godt nok; vi skal blive bedre til at bruge dem som en slags værktøjskasse, der kan hjælpe os med at skabe forandringer og mere bæredygtig udvikling”.

En anden observation, som Jannik Egelund gennem projektet har gjort er, at Guldborgsund arbejder meget med verdensmålene, men glemmer at fortælle det til omverden. ”Virksomheder, foreninger og borgere i kommunen kan jo ikke gætte, at kommunen arbejder med verdensmålene, hvis man ikke siger det højt. Og dermed misser man muligheden for synergier og samarbejde, hvilket er den helt store styrke ved verdensmålene”, siger Jannik.

Peter Bring-Larsen er enig i Janniks pointe om at gå mere i dialog med omverden om verdensmålene.  Og det var blandt andet et ønske om mere samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger m.fl. om verdensmålene, som var baggrunden for, at Guldborgsund Kommune valgte at deltage i den landsdækkende ”Danmark for Målene”-kampagne. ”Vi var selvfølgelig kede af, at Corona-krisen betød udsættelse af den planlagte verdensmål-festival, men vi ser frem til at kunne fortsætte arbejdet, hvor vi slap og samle alle relevante aktører igen efter sommerferien, hvor fysiske møder igen bliver en mulighed”, påpeger Peter Bring Larsen. 

”Vi fik nogle gode råd til det fremadrettede arbejde. Vi har masser at tage fat på og man kan godt sige, at vi fik blod på tanden for at intensivere den kommunale verdensmål-indsats. For at opnå de globale mål er det ligeså vigtigt, at arbejdet foregår på alle niveauer, både privat, på jobbet og i det kommunale arbejde og at vi alle bidrager til at opnå målene”, konstaterer næstformand Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget Annemette S. Johnsen.

Billedtekst: Fra aktørmødet den 4. marts i forbindelse med planlægningen af Danmark for Målene, hvor uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og mange andre sammen med kommunen planlagde festivalen Danmark for Målene, som pga corona nu er udsat til 2021.

Faktaboks om verdensmålene:

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere en FN-resolution med en række mål, som skal sætte gang i en ambitiøs og nødvendig udvikling i verden. De såkaldte verdensmål består af 17 overordnede mål, 169 delmål og 244 indikatorer, der frem mod år 2030 skal sætte fokus på den bæredygtige udvikling i FN’s 193 medlemslande. De 17 verdensmål er meget brede og dækker alt fra at afskaffe sult til stærke partnerskaber. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016, og siden har en lang række politiske organer og institutioner arbejdet med, hvordan man kan omsætte og oversætte de mange mål til en konkret handlingsorienteret dagsorden.

Af tiltag, der foregår lige nu, kan nævnes at Guldborgsund kommune i 2020 er med som konceptkommune i ”Hold Danmark Rent´s” projekt, der hedder ”Ren Natur”. ”Ren Natur” er et samarbejde mellem borger, kommune, erhvervsliv og Hold Danmark Rent. Konceptet bygger på noget-for-noget princippet, hvor man tilbyder foreninger et sponsorat på 3.000 kr. for at indsamle henkastet affald på udpegede ruter i kommunen. Der har været stor interesse i det 59 foreninger har tilmeldt sig, og der har været 15 ruter at uddele af.  ”Ren Natur” stået for uddelingen af ruterne med øje for, at der blev variation i foreningstyperne. Sponsoratet finansieres af hhv. kommunen, McDonald, Danske Bank, Spar Købmand, Westwind og Trioplast.

For yderligere information kontakt:

Udvalgsformand for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget Peter Bring-Larsen på tlf.: 2518 0002

Næstformand i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget Annemette S. Johnsen på tlf.: 2518 1863

Ph.d.-forsker Jannik Egelund fra RUC på tlf.: 4674 3870

Chefkonsulent, Kommunikation Rikke Betak Lund, tlf.: 2518 0248

PRESSEMEDDELELSE: Støtte til ny hesteportal i Guldborgsund

Kilde / Logo / Foto: Guldborgsund Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen