Trafikskaber må ikke afvise kunder med kontanter på grund af coronakrisen, medmindre de har indført selvbetjening, vurderer Forbrugerombudsmanden. Ifølge betalingsloven skal virksomheder tage imod kontanter, hvis de tager imod kort- og mobilbetalinger.

Forbrugerombudsmanden modtog sidste år en række klager over flere trafikselskaber, som på grund af risikoen for smitte med coronavirus ikke ville modtage kontanter. Passagerer, som ønskede at betale med kontanter, klagede over, at de derfor ikke kunne komme med bussen.

Kun busser, der er indrettet som ubemandede selvbetjeningsmiljøer, kan afvise at tage mod kontanter. Det forudsætter, at buschaufførerne hverken sælger billetter til passagererne eller kontrollerer, om passagererne på anden måde har betalt for rejsen med fx rejsekort. Passagererne skal oplyses klart og tydeligt om overgangen til selvbetjening, så de har mulighed for at sikre sig en billet, inden de stiger på bussen.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at trafikselskabet Movia har indrettet sine busser som selvbetjeningsmiljøer, mens kontantsalget er midlertidigt indstillet. Buschaufførerne er kun ansat til at føre busserne, så passagererne skal selv sørge for billet eller rejsekort. Passagererne er også informeret om, at de ikke kan betale med kontanter i bussen. Desuden er Movias flextrafik undtaget fra kontantreglen, fordi chaufførerne ikke modtager betaling i flextrafikbilerne.

De øvrige trafikselskaber, der blev klaget over, meddelte Forbrugerombudsmanden, at de genoptog kontantsalget af billetter. Forbrugerombudsmanden har dog forstået, at trafikselskaberne – i lyset af de seneste restriktioner – nu vil indrette deres busser og/eller flextrafikken som ubemandede selvbetjeningsmiljøer, så chaufførerne midlertidigt kun har til opgave at føre busserne.

Ifølge betalingsloven er det ikke lovligt at afvise kontanter, hvis en virksomhed tager imod andre former for betaling som for eksempel betalingskort eller rejsekort. Kontantreglen omfatter dog ikke fjernsalg eller som her ubemandede selvbetjeningsmiljøer i busserne.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Hvis chaufførerne ikke skal være forpligtet til at tage imod kontanter fra passagererne, skal busserne indrettes som selvbetjeningsmiljøer, så passagererne selv står for at skaffe en billet. Det har nogle trafikselskaber valgt at gøre som følge af risikoen for coronasmitte, og jeg har forstået, at andre trafikselskaber nu vil gøre det samme.”

”Hvis trafikselskaberne vælger at indrette selvbetjeningsmiljøer i busserne og derfor ikke modtager kontanter, så skal de tydeligt oplyse passagererne om det. Passagererne skal have mulighed for at sikre sig en billet, før de stiger på bussen.”

Betalingsloven § 81 – ”kontantreglen”

§ 81. En betalingsmodtager er forpligtet til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis denne modtager betalingsinstrumenter omfattet af denne lov, jf. dog § 2 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og stk. 2, 3 og 5.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved fjernsalg eller ved betalingstransaktioner i ubemandede selvbetjeningsmiljøer.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen