69 kommuner bliver nu underlagt ekstra restriktioner som følge af de forhøjede smittetal. Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at udvide den netop aftalte lønkompensationsordning til hele landet.

Udvidelsen af lønkompensationen til hele landet sker for at redde så mange arbejdspladser og virksomheder som muligt. Udvidelsen til hele landet skyldes, at når så mange kommuner er underlagt ekstra restriktioner, vil det i realiteten være virksomheder i hele landet, som vil være påvirket af situationen. Aftalen vil dermed medvirke til at holde hånden under arbejdspladser i hele landet. Ordningen vil træde i kraft den 9. december og gælde frem til, at restriktionerne ophører.  

Dermed genindføres lønkompensationsordningen fra foråret til hele landet, samtidig med at ordningen for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, også fortsat gælder. Tvangslukkede virksomheder vil kunne vælge, hvilken af ordningerne de ansøger om kompensation fra. Vælger de den generelle lønkompensation, der nu indføres i hele landet, så vil det bl.a. betyde, at fx restauranter godt kan sende nogle tjenere hjem på lønkompensation, mens andre ansatte som kokke laver take-away. Det kan være med til at holde gang i omsætningen.  

Lønkompensationsordningen vil gælde frem til restriktionerne ophører, som på nuværende tidspunkt er 3. januar.  

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: 

– Tidligere torsdag præsenterede vi en trepartsaftale, som genindfører lønkompensationsordningen i de kommuner, der er underlagt ekstra restriktioner. Ordningen kommer nu til at gælde i hele landet og i alle brancher. Det er den naturlige konsekvens, når så mange kommuner nu bliver pålagt restriktioner, så virksomheder ikke bliver overladt til sig selv, hvis de ligger i en kommune uden restriktioner og har kunder i kommuner, der er lukket ned. Dem er er der mange af. Hjælpen skal følge med, når vi skærper restriktionerne. Det her vil være med til at redde arbejdspladser, som ordningen også jorde i foråret.  

Erhvervsminister Simon Kollerup siger: 

– Coronasmitten er blusset op og truer julen. Flere kommuner er nu omfattet af restriktionerne, og derfor er der brug for, at hjælpen følger med. Jeg er glad for, at vi nu får udvidet lønkompensationsordningen, så vi holder hånden under endnu flere lønmodtagere og virksomheder i denne svære tid. Ikke mindst her til jul er det vigtigt, at man kan komme hjem til familien med lønkompensation i stedet for en fyreseddel. Regeringen har i lyset af den nuværende situation også indbudt til drøftelser senere i dag for at se på behovet for at forbedre de andre kompensationsordninger.  

Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad siger:

– Nedlukningen har betydning for hele landet. Jeg er derfor meget tilfreds med, at lønkompensationsordningen nu udvides til også at gælde hele landet. Danske virksomheder går dog stadig en vanskelig tid i møde, og der vil være store omkostninger forbundet med så stor en nedlukning, som vi nu ser.  

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard siger:

– Myndighederne tager selvfølgelig bestik af de stadig voksende smittetal, og når restriktionerne nu udvides til at omfatte så mange kommuner, så er det naturligt, at lønkompensationsordningen også udvides til at omfatte hele landet. Det er det eneste rigtige i denne meget alvorlige situation, hvor vores fokus selvfølgelig må være at nedbringe smitten, mens vi holder hånden under så store dele af arbejdsmarkedet som overhovedet muligt.

Pressemeddelelse - Beskæftigelsesministeriet - Logo

Kilde / Logo: Beskæftigelsesministeriet

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen