Dynamisk indkøbssystem for håndværksydelser, en gennemsigtig udbudsproces, faste tidsfrister og en åben dialog med erhvervslivet er nogle af de ingredienser, der sikrer Sorø Kommune en 7. plads i Dansk Industris årlige analyse af erhvervsklimaet i landets kommuner. Som Danmarks bedste til dialog mellem erhvervslivet og kommunen skabes vedvarende resultater. Et resultat som ikke er kommet af sig selv, men som blandt andet er resultatet af Sorø Erhvervsudviklingsråds tværfaglige arbejde over de seneste ti år i tæt samarbejde med erhvervslivet, politikere og embedsmænd. Målet er at styrke dialogen, kendskabet og respekten – både mellem de lokale virksomheder, men i særdeleshed mellem erhvervslivet og kommunen.

PRESSEMEDDELELSE – Ny danmarksmester i information og dialog, sådan lyder opskriften på et godt erhvervsklima

Sorø Erhvervsudviklingsråd, december 2020. Deltagere (fra øverste venstre): Laila Haunstrup Bregner Carlsen, erhverschef. Brian Pihl Pedersen, Advokatgården Sorø. Gert Jørgensen, borgmester. Lotte Lykkegaard Laursen, erhvervspsykologisk konsulent. Lars Mouritsen, Kopp Sorø. Ole Rebien, Orebo. Michael von Bülow, +vonbülow.co (formand). Kuno Junker, Comwell Sorø. Malene Frandsen, Nordea Sorø afd. (næstformand). Lars Mortensen, Støvlet Katrines Hus.

Sorø Erhvervsudviklingsråd blev etableret for ti år siden. Rådet består af lokale erhvervsledere fra forskellige brancher og forskellige dele af kommunen, med det formål at agere ’advisory board’ for borgmesteren, kommunaldirektøren, erhvervschefen og de forskellige sektorer i forvaltningen.

’’I Sorø er langt hovedparten mindre og mellemstore virksomheder indenfor byggeri og anlæg, rådgivning og serviceerhverv. De store virksomheder findes indenfor landbrug og fødevarer, sundhed, plast og maskinindustri. Nogle har globale kunder, men blandt de mindre virksomheder kommer de fleste kunder på strækningen fra Lund i Sydsverige, tværs over Sjælland og til Århus’’, fortæller Michael von Bülow, formand for Sorø Erhvervsudviklingsråd. Af samme grund har Sorø Erhverv et logo, der visualiserer Sorø som en lille grøn cirkel mellem fire større cirkler, der repræsenterer de vigtigste regioner, kommunen betjener; Sydsverige, Storkøbenhavn, Fyn og Trekantsområdet.

Lokalt kendskab og den tværfaglig dialog er afgørende

Første skridt i arbejdet for et bedre erhvervsklima gik på at skabe større kendskab mellem de lokale virksomheder. ’’De fleste kender de største virksomheder i Sorø, så i stedet var vores mål, at vores lokale virksomheder skulle lære flere af de mindre virksomheder i kommunen at kende’’, fortæller Michael von Bülow.

50 lokale virksomheder blev inviteret til netværksmøde for at give input til, hvordan tingene kunne gøres bedre i Sorø Kommune. De mange input og erfaringer blev til en samlet plan og kommunikationsstrategi for, hvordan det hele skulle lykkes. ’’Dialog, information og kommunikation er altafgørende for et godt erhvervsklima. Både virksomhederne imellem, men i særdeleshed i forhold til kommunen’’, siger Michael von Bülow og forklarer: ’’Man kan forbedre alle de nævnte parametre i analysen ved, at man sætter sig ned, taler sammen og får skabt et fælles mentalt billede af, hvor man gerne vil hen og hvordan man kan gøre det. Når der arbejdes med analysen i dag, giver erhvervslivet i Sorø input til alle punkterne”. Nu 10 år senere mødes 220 virksomheder til den årlige Nytårskur for at netværke og give input.

Flere fokuspunkter for den erhvervsvenlige kommune

Erhvervsudviklingsrådet og kommunens erhvervsenhed Sorø Erhverv har fokus på en række punkter, som bidrager til at skabe en mere erhvervsvenlig kommune, bl.a. skole-virksomhedssamarbejde, stress og trivsel, lærlingenetværk, bosætning, infrastruktur og kommunens udbudsproces. Eksempelvis har man med et idékatalog sat fokus på, hvordan skolerne kan bruge erhvervslivet i undervisningen og i det daglige.

’’Skolerne har ofte ikke kenskab til det lokale erhvervsliv, så de ved ikke, hvad de kan bruge virksomhederne til. Omvendt har virksomhederne heller ikke indsigt i lærernes dagligdag og planlægningscyklus. Med idékataloget opfordres skolerne bl.a. til at afholde forældremøder hos en lokal virksomhed, og virksomhederne opfordres til at deltage i kommunens virksomhedsportal, hvor skolerne kan finde lokale virksomheder, der tilbyder deres ekspertise i undervisningen’’, fortæller Rolf Clausen, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Sorø Kommune. Han fortsætter: ’’For at sådan et projekt skal lykkes, er man nødt til at få opbygget et kendskab på begge sider, en respekt for hinandens faglighed og en transparens. Det tager tid’’.

En god placering er fedt, men ikke det vigtigste

I Sorø Kommune er der stor tilfredshed med den gode placering, men man kan ikke hvile på laurbærrene. Arbejdet fortsætter og det er vigtigt at opnå forbedringer på nogle af de parametre, hvor Sorø kan klare sig endnu bedre.

’’Sidste år fik vi en samlet 77. plads i vores brug af private leverandører. Det var mildest talt ikke flatterende. Sammen med Sorø Erhverv fik vi et overblik over, hvad det var, der ikke fungerede og vi fik italesat udfordringen overfor forvaltningen, så der kunne lægges en plan for, hvordan vi fik vendt det. I år er vi gået 60 pladser frem og har opnået en samlet 17. plads’’, fortæller Michael von Bülow.

Den store fremgang skyldes blandt andet et nyt dynamisk indkøbssystem for håndværksydelser, som har gjort udbudsprocessen i Sorø mere gennemsigtig. Erhvervslivet kvitterer ved at give Sorø Kommune en 8. plads i spørgsmålet om udbudsproces, tidsfrister og dialog – et markant spring fra den tidligere 82. plads.

’’Arbejdet for det gode erhvervsklima er en længere proces og vi er hele tiden i gang. Forvaltningen fortjener stor ros og resultatet af analysen afspejler tydeligt, hvor afgørende god og tværfaglig dialog er. Kommunen skal kende til de udfordringer, som erhvervslivet oplever, men virksomhederne skal også kende til de vilkår, som en kommune arbejder under. Og det kan vi i Erhvervsudviklingsrådet hjælpe begge parter med – det er unikt for Sorø Kommune’’, afslutter Michael von Bülow.

Eksempler på arrangementer, aktiviteter og netværksmøder i Sorø Erhverv 2021

  • Iværksætterkurser
  • Inspirationsture for virksomheder – til blandet andet RUC og DTU
  • Dialogmøde om skole-virksomhedssamarbejdet
  • Job- og Uddannelsesmesse
  • Folkemøde Sorø
  • Lærlinge events
  • Netværksmøder: Lærlingenetværk, Industrinetværk, Oplevelsesøkonomisk netværk, Natur netværk, Soloselvstændiges netværk, Ledelses/trivselsnetværk for offentlige og private ledere
PRESSEMEDDELELSE – Ny danmarksmester i information og dialog, sådan lyder opskriften på et godt erhvervsklima

Kilde / Logo / Foto: Sorø Erhverv

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen