Den lokale afdeling af Hjerteforeningen og Haderslev Kommune har netop indgået en partnerskabsaftale, der skal bringe Hjerteforeningens tilbud tættere på borgerne, få flere borgere med hjertesygdomme til at motionere på lang sigt og få så mange nye hjertestier i 2021 som muligt.

En hjertesygdom kræver for rigtig mange en livsstilsændring, der ofte har brug for mere motion og for at lægge kosten om. Udover den behandling, man får på sygehuset, og den genoptræning, man får i kommunen, hjælper også Hjerteforeningen med at understøtte de nye, gode vaner.

Derfor har Haderslev Kommune og Hjerteforeningens lokalafdeling i Haderslev nu indgået en partnerskabsaftale.

”Vi vil rigtig gerne indgå aftaler med mange forskellige patientforeninger. De har en masse konkret viden, som kommer borgerne til gode, når vi slipper dem i det kommunale forløb, så det bakker vi rigtig gerne op om”, siger Børge Koch, der er formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse i Haderslev Kommune.

Den nye partnerskabsaftale indebærer, at Hjerteforeningen Haderslev vil oprette nye hjertestier, gennemføre hjertemotionshold og afholde Børnebørnenes Madværksted, hvor bedsteforældre og
børnebørn er sammen om sund mad.

Til gengæld forpligter kommunen sig til at formidle foreningens tilbud til hjertepatienter, når de afslutter et forløb i kommunen, ligesom Hjerteforeningen får stillet lokaler til rådighed til motionshold mv.

”Med samarbejdet får vi et bedre kendskab til, hvor vi kan hjælpe, og kommer bedre ud til borgerne med hjælpen. Vi har i forvejen et godt samarbejde med kommunens rehabilitering, men håber også på, at endnu flere nu vil komme til at kende vores tilbud”, siger Bent Dalgaard, der er formand for Hjerteforeningen i Haderslev.

Et af målene for 2021 er at få oprettet flest muligt nye hjertestier.

”Det er blevet populært at gå i naturen, og jeg håber rigtig meget at mange vil fastholde de gode vaner efter corona, for det gør virkelig noget godt for sundheden. Derfor skal vi have så mange forskellige ruter som muligt, så vi motiverer folk til hele tiden at komme ud nye steder” siger Børge Koch, der glæder sig meget til selv at tage nye ruter i brug i 2021.

PRESSEMEDDELELSE: Ny børn- og ungechef i Haderslev Kommune

Kilde / Logo: Haderslev Kommune

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen