Forbrugere, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse uretmæssigt har fået opkrævet penge af selskabet PARKPARK, får nu deres penge tilbage. Det oplyser selskabet efter forhandling med Forbrugerombudsmanden.

PARKPARK, der udbyder en parkeringsapp, vælger at betale penge tilbage til kunder, der uretmæssigt har fået opkrævet penge af selskabet. Det sker efter forhandling med Forbrugerombudsmanden.

PARKPARK indførte i juli 2020 et nyt forudbetalingssystem, der betød, at kunderne fik trukket 300 kroner fra deres bankkonti uden at give samtykke til det. Pengene kunne herefter bruges til at betale for parkering via appen. Tidligere skulle kunderne først overføre penge til PARKPARK, når de skulle betale for en parkering.

PARKPARK havde siden maj 2020 varslet sine kunder flere gange om, at selskabet ville indføre et nyt forudbetalingssystem, men efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne selskabet ikke gennemføre en sådan ændring uden kundernes samtykke.

Forbrugerombudsmanden vurderede desuden, at der var tale om uautoriserede betalingstransaktioner efter betalingsloven, fordi PARKPARK havde hævet beløbet på kundernes konti, uden at kunderne havde givet samtykke til det.

Siden juli 2020 har PARKPARK tilbagebetalt beløbet til de kunder, der har bedt virksomheden om det. Efter forhandling med Forbrugerombudsmanden har PARKPARK oplyst, at samtlige kunder, der ikke allerede har brugt beløbet til at betale for parkering via appen, vil få det resterende beløb tilbagebetalt omgående.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Vi har vurderet, at PARKPARK uretmæssigt har hævet penge på kundernes konti uden deres samtykke. De kunder, der endnu ikke har fået deres penge tilbage, har derfor krav på at få pengene retur.”

”Selvom en virksomhed tidligere har fået oplyst en kundes betalingsoplysninger, så betyder det ikke, at virksomheden kan ændre i aftalen og bruge betalingsoplysningerne til at hæve penge fra kundens konto. Det kræver et klart og aktivt samtykke fra kunden.”

Lovgrundlag:

En aftale kan som udgangspunkt kun ændres, hvis begge parter er enige om det. Dog kan der godt findes et vilkår i aftalen, der giver den erhvervsdrivende ret til at ændre i aftalen uden kundens samtykke. Det kræver blandt andet, at kunden varsles om ændringen klart, forståeligt og i rimelig tid. Et sådant aftalevilkår kan dog være ugyldigt, hvis det ikke er tilstrækkeligt klart og afgrænset.

Ifølge betalingslovens § 82 er en betalingstransaktion kun autoriseret, hvis betaleren har givet samtykke til at gennemføre transaktionen. Betaleren kan autorisere betalingstransaktionen før eller efter gennemførelsen af denne, hvis det er aftalt mellem betaleren og dennes udbyder. Er der ikke meddelt samtykke, skal betalingstransaktionen anses for uautoriseret.

Pressekontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat: 41 71 50 98.

PRESSEMEDDELELSE: Bilablau-konkurs – forbrugere skal reagere nu

Kilde / Logo: Forbrugerombudsmanden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen