Særlig taskforce skal sikre overblik og videndeling mellem hospitalerne. Blandt andet skal nye kliniske studier præ-screenes, så man ikke bevilliger forskningsmidler til projekter, der liger hinanden.

Internationale og nationale forskere har siden COVID-19-pandemiens udbrud arbejdet på at forstå sygdommen bedre og udvikle behandling imod sygdommen.

Ved pandemiens udbrud i Danmark besluttede Region Hovedstaden at gå i samarbejde med Region Sjælland om at styrke og understøtte forskningen i COVID-19 bl.a. ved at nedsætte en særlig task-force til at skabe overblik over projekter og sikre videndeling hospitalerne imellem. Målet er at sikre, at forskningsressourcerne anvendes mest effektivt, og at der f.eks ikke igangsættes selvstændige forskningsprojekt der ligner hinanden.

Præ-screening skal mindske sammenfald

For at minimere risikoen for sammenfaldende forskningsprojekter har ledelserne i de to regioner besluttet, at der skal gennemføres præ-screening af nye COVID-19 relaterede forskningsprojekter i både Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

”I øjeblikket er der under 100 indlagte patienter i Danmark. Det er selvfølgelig rigtigt positivt, at det tal er faldende, men vi skal fortsætte det vigtige arbejde med at forske, så vi kan få sygdomme under kontrol,” siger Allan Flyvbjerg, der er formand for forskningstask-forcen.

Præ-screeningen skal afgøre, om der allerede er forskningsforsøg i gang med samme formål og sikre, at der er det tilstrækkelige patientgrundlag til at gennemføre forskning, der giver valide resultater, som kan bruges i den videre bekæmpelse af COVID-19 sygdommen.

”Et ekstra, men nødvendigt trin”

Præ-screeningen foregår ved, at forskerne udfylder et skema på en side, som to uvildige personer udpeget af task-forcen så har 48 timer til at vurdere.

Professor Thomas Benfield, der er forsker interventionsstudier til SARS-CoV-2 på Amager Hvidovre Hospital, siger:

”Det er selvfølgelig et ekstra trin på vejen til resultater. Men de 48 timer er godt givet ud på den lange bane, fordi vi undgår spildt arbejde. Alle arbejder jo for at finde en vaccine eller en behandling. Det er vigtigt at arbejde sammen for at sikre det tilstrækkelige patientgrundlag”.

Formand for Task-forcen Allan Flyvbjerg supplerer:

”Der er i talende stund indkommet 13 ansøgninger i præ-screeningen, så vi er godt i gang. Det er utroligt vigtigt, at vi får målrettet forskningen i COVID-19, så vi hurtigst muligt står stærkere i bekæmpelsen af sygdommen. Forskerne på vores hospitaler arbejder på højtryk for at skabe resultater, der kan komme danskerne til gode”.

For mere information:
Kontakt Region Hovedstadens pressevagt 70 20 95 88

PRESSEMEDDELELSE: Borgere bliver bedt om at bruge videoopkald ved akut sygdom og skade

Kilde / Logo: Region Hovedstaden

Skriv en kommentar til pressemeddelelsen